Akkoordverklaring

In verband met de AVG-wetgeving die strenge eisen stelt aan privacy en gegevensverwerking, vragen we je akkoord voor het vermelden van je gegevens op de website van Apanta.

We vermelden sinds medio 2017 onze directie en medewerkers in de behandelteams met naam, functie en foto op de website (zie hier). Voor medewerkers buiten de behandelteams is gekozen om alleen de naam en functie te vermelden (zie hier). 

Hoewel deze informatie door collega's en cliënten als erg cliëntvriendelijk wordt ervaren, vinden we jouw privacy uiteraard erg belangrijk. Het is dus aan jou om te beslissen óf en hóe Apanta deze informatie mag gebruiken op de website.

Wat gebeurt er als je (niet) akkoord gaat?

Er zijn verschillende opties die je kunt kiezen: 

  • als je behandelaar bent, kun je akkoord gaan met vermelding van je foto, naam en functie. In dat geval wordt er na het invullen van deze verklaring z.s.m. een afspraak ingepland voor het maken van een foto.
  • je kunt ook kiezen voor vermelding van alleen je naam en functie. We tonen dan een 'afbeelding onbekend' (bij behandelaren) en vermelden je naam (of alleen je voorletters) en functie. Bij collega's uit de ondersteunende teams, plaatsen we sowieso geen foto.  
  • je kunt er ook voor kiezen om je niet te laten vermelden op de website. Wees je ervan bewust dat je dan helemaal niet vindbaar bent voor cliënten en collega's. 

Zorg dat we je keuze z.s.m. doorkrijgen, zodat we rekening kunnen houden met jouw wensen. 

Akkoordverklaring naam- & fotogebruik

Akkoordverklaring