Akkoord gebruik persoonsgegevens Apanta-academy

In verband met de AVG-wetgeving die strenge eisen stelt aan privacy en gegevensverwerking, vragen we uw akkoord voor het vermelden van uw gegevens op de website van Apanta-academy.

Gecertificeerde EFT-Therapeuten en EFT-Supervisoren worden door Apanta-academy vermeldt op onze website met een aantal gegevens, (zie hier):

Vermelding van EFT-Therapeuten:

  • GGZ Instelling of Praktijk waar EFT Therapeut/EFT Supervisor werkzaam is
  • Naam EFT Therapeut
  • Woonplaats
  • Provincie
  • Emailadres
  • Website

Hoewel deze informatie door uzelf en uw collega therapeuten als erg waardevol wordt ervaren, vinden we uw privacy uiteraard belangrijk. Het is dus aan u zelf om te beslissen óf en hóe Apanta-academy deze informatie mag gebruiken op de website.

Wat gebeurt er als u (niet) akkoord gaat?

Als u niet akkoord gaat met vermelding van de bovenstaande gegevens dan wordt u z.s.m. van de website afgehaald. U bent dan niet meer zichtbaar voor cliënten of voor collega’s. 

Als u akkoord gaat, houden we de informatie zoals deze nu vermeld wordt. 

Gaat u wel akkoord, maar wilt u bepaalde gegevens niet laten vermelden of aanpassen, dan kunt u dit doorgeven in het formulier bij 'opmerkingen'.

U beslist!

Het gaat om uw persoonlijke informatie, dus uiteraard beslist u zelf óf en hóe we uw gegevens mogen gebruiken. Wilt u vóór 28 mei uw keuze doorgeven door middel van onderstaand formulier? Zo kunnen we op tijd voldoen aan uw wensen en de nieuwe AVG-wet. Dank! 

Akkoord gebruik persoonsgegevens Academy

Akkoordverklaring gebruik persoonsgegevens