Masterclass Focusing jeugd & adolescenten

Er zijn zoveel kleine en grote problemen waar kinderen en adolescenten mee te maken hebben. Hen begeleiden in hun emoties hierbij is voor velen een uitdaging. Handvatten om hier mee om te gaan zijn dan ook welkom.


In deze tweedaagse training leer je met behulp van Focusing jouw interventies af te stemmen op wat er in het kind omgaat. Je ontdekt hoe je jouw interventies zowel emotieregulerend als -explorerend kan inzetten. Je leert kinderen & adolescenten contact te maken met hun lijfelijke gevoel en deze gewaarwording te vertrouwen en tot uitdrukking te brengen. Daar waar volwassenen meestal woorden gebruiken, zullen kinderen & adolescenten hiervoor meer creatieve middelen gebruiken.

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verschillende vormen van symboliseren, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de focusbegeleider naar het kind toe.  Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit. Focusing leert kinderen en adolescenten om zich beter, minder bedrukt of belast te voelen door hun lichaam te beluisteren. Een levensvaardigheid waarmee ze leren stilstaan bij datgene wat dieper zit dan de emotie, die hun veerkracht vergroot en hen helpt zich creatief af te stemmen op de wereld waarin ze leven.

Werkwijze

Omdat Focusing een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit van begeleiden aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke cursusdag worden er stapsgewijs praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je werk en in jouw contact met kinderen en adolescenten. Deelnemers worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Inhoud cursusdagen

Tijdens de 2 cursusdagen komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 

 • Focusing als methode en basisattitude, situering binnen CCT/EFT
 • De wijsheid van het lichaam, de innerlijke ervaring als leidraad
 • Hoe blijvende veranderingen ontstaan, de procestheorie van Gendlin
 • De fasen van het focusing proces bij kinderen & adolescenten
 • Verschillende vormen van symboliseren
 • Verdiepende en explorerende interventies
 • Zelfoplossend vermogen van kinderen & adolescenten en de ‘Forward Energy’
 • ‘Presence’, emotionele steun en sensitieve responsiviteit
 • Luisterhouding: luisteren in 3 richtingen

Leerdoelen

Na de specialisatieopleiding beschik jij over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden:
 

 • Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen
 • Kan de verschillende fasen en attitudes van het focusproces onderscheiden en beginnend toepassen
 • Kan interventies aanbieden tbv emotionele steun en sensitieve responsiviteit
 • Kan actief reflecterend spiegelen
 • onderzoekt eigen kwaliteiten en valkuilen in het focussend werken met kinderen
 • Heeft zicht op de 'eigen wijsheid' en zelfsturing  van het lichaam
 • Kan een start maken met het aanbieden van verdiepende en explorerende interventies
 • Kan een start maken met het herkennen van hindernissen tijdens focusing   
 • Kan non-verbale communicatie hanteren en bevorderen
 • Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren
 • Stimuleert de eigen veerkracht en de “Forward Energy” van het kind
 • Kan uitleg geven over focusing
 • Kan een focusproces passend afronden.
 • Kan reflecteren over eigen praktijk

Voor wie

Deze specialisatie is gericht op orthopedagogen, (Klinische en GZ-)Psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugd-GGZ die reeds een Basisopleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (BPEP) hebben gevolgd. 

HBO-opgeleiden die werkzaam zijn in de ggz kunnen de masterclass ook volgen, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie, als over relevante werkervaring beschikken. De basisopleiding BPEP is ook hier een vereiste.

Geïnteresseerden met andere vooropleidingen of werkvelden kunnen altijd contact opnemen. Wij zijn bereid om mee te denken of en hoe het toch zou passen om deel te nemen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • FGzPt
 • VPeP, deze masterclass geldt als onderdeel van de specialisatie in de opleidingsroute of kan worden ingezet in het kader van je herregistratie. Zie meer informatie hierover op de VPeP-website

Wanneer aanvullende accreditatie van belang is voor jou als cursist, geef je wensen dan vooral aan bij je aanmelding.

Praktisch

 • Docent: Erwin Vlerick 
 • Data 2022: 11 en 12 november 2022 
 • Groepsgrootte: minimaal 10, maximaal 16 personen
 • Prijs: €545, hierbij zijn literatuur en uitgebreide vegetarische lunch inbegrepen
 • Korting: VPeP-leden krijgen 10% korting. Zie de website van VPEP voor de gehele kortingsregeling: www.vpep.nl
 • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Voorwaarden Apanta Incompany

Let op: Voor dit cursusaanbod zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor collega's van Apanta. 

 • Prijs: Apanta draagt zorg voor de kosten van de opleiding. De terugbetalingsregeling is van kracht. Je volgt de studie in eigen tijd.
 • Aantal plaatsen voor interne collega's: de eerste vijf plekken van deze cursus kunnen ingevuld worden door collega’s. Tevens staat de opleiding open voor externe behandelaren buiten Apanta. Wanneer er 3 maanden voor de start nog plekken vrij zijn, mogen deze ook door Apanta-collega's worden ingevuld. We proberen altijd de beschikbare plekken eerlijk te verdelen. Het kan dus zijn dat je je inschrijft en je niet direct de eerstvolgende cursusdata kan starten. Uiteraard wordt je hiervan op de hoogte gesteld, wanneer dit het geval is. Heb je hier vragen over, mail dan naar info@verwijder-dit.apanta-academy.nl
 • Aanmelden: collega's melden zich aan via het Incompany inschrijfformulier van Apanta-academy.

Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met de Academy-incompany inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Ook is de Apanta terugbetalingsregeling van toepassing. 


Direct aanmelden Apanta-Incompany