Masterclass Pre-Therapie van Prouty

Herstel en versteviging van contact

In deze tweedaagse workshop wordt uiteengezet hoe je op een persoonsgerichte manier kunt omgaan met iemand die zich in een eigen wereld teruggetrokken heeft en dus niet bereikbaar is. Pre-Therapie leert hoe je iemand die zich in zo een toestand bevindt, actief kan uitnodigen om zich weer te verbinden met de omgevende realiteit, zich weer bewust te zijn van zijn/haar gevoelens en sociaal verstaanbaar te communiceren. Pas daarna heeft het traditionele therapeutische aanbod weer zin en kans op slagen. Eerst contact, en dan de rest. “Meer contact betekent minder symptomatologie”, is dan ook de centrale gedachte van dit cliëntgericht kader en de aangeboden methode. De contactreflecties van Prouty zijn eigenlijk eenvoudig, maar tegelijkertijd zeer rijk. De techniek an sich is niet het moeilijkste, maar wel de toepassing ervan. Met Prouty zegt Van Werde: "the technique is easy, but the art is difficult."

Persoonlijk vind ik dat kennismaking met pre-therapie in geen enkele training mag ontbreken omdat het naar de kern van de persoonsgerichte en de experiëntiële benadering gaat. Bovendien zijn toepassingsmogelijkheden van contactreflecties veel ruimer dan in de context van ernstige contactstoornissen.

- Mia Leijssen

 

Werkwijze

Pre-Therapie werd door dr. Garry Prouty in de USA ontwikkeld. Het is een consequent doordenken van de Rogeriaanse grondhoudingen naar populaties waar het meest elementaire bewustzijn van de realiteit acuut afwezig is, of tijdelijk of voor langere tijd onder druk staat.
Pre-Therapie wordt gesitueerd tav het werk van Rogers en Gendlin, en is er een centripetale evolutie van, omdat het consequent deze benaderingen doordenkt naar populaties waarvan men vroeger meende dat ze onbereikbaar waren voor (psycho)therapie.

Pre-Therapie is uniek, in die zin dat het én therapieschool-overstijgend is én net die techniek en dat inzicht brengt, van hoe men therapeutisch kan omgaan met contactverlies. Pre-Therapie is bruikbaar voor meerdere disciplines (psychologen, psychiaters, verpleging, psychotherapeuten, niet-verbale therapeuten), in meerdere settingen (acute psychiatrie, ambulante behandeling, beschermde woonvormen, forensische psychiatrie, tijdens individuele therapiesessies, in groepstherapie enz.). De onderscheiden doelgroepen – zowel volwassenen als kinderen - hebben gemeenschappelijk dat de cliënt/patiënt psychologisch niet bereikbaar is, zoals bij voorbeeld tijdens acuut of chronisch psychotisch functioneren, tijdens dissociatieve momenten, bij depressie, beginnende dementie, autistiforme beelden, bij dubbele diagnoses LVB met depressie, enzovoort. Ook bij een tijdelijke daling van het contact tijdens een individueel gesprek met iemand die voor de rest wel toegankelijk was, brengt Pre-Therapie een wezenlijke diagnostische bril en methodiek.

Uit het psychologisch isolement en de crisis komen, met de voeten weer steviger in de gedeelde wereld staan, herstel en meer oog hebben voor de dagelijkse realiteit, opnieuw kunnen beschikken over zijn eigen krachten en die inzetten, het zijn alle gevolgen van een toenemende mate van contact.

 

Leerdoelen van de tweedaagse masterclass

 • Het begrijpen van de samenhang tussen afwezigheid van contact en symptomatologie. 
 • In staat zijn tot contact-metadiagnostiek: iemands niveau van functioneren kunnen inschatten in termen van pre-expressief (lees: ‘zich ongewild louter uitdrukken aan de hand van symptomatologie’); expressief (lees: ‘zoals u en ik’) of ‘in de grijze zone’ (lees: een mix van enerzijds in een eigen wereld opgesloten te zitten en anderzijds ook verbonden te zijn met de gedeelde realiteit). Inzien hoe hier gedifferentieerd en dus gepast op in te spelen.
 • Kennismaking met de praktijk van de gedemonstreerde reflecties en deze zelf uitproberen.
 • Geprikkeld zijn om door deze bril naar de eigen praktijk te kijken, open staan voor praktische bijsturing van zijn gewoontes door integratie van het geleerde, en hierover in gesprek gaan.

Methode

De masterclass komt het beste tot zijn recht door interactief te werk te gaan en zodoende af te stemmen op de aanwezige deelnemers. Een uitgebalanceerd geheel van theorie, demonstraties via rollenspel, verwijzing naar literatuur, inoefenen en ingaan op gestelde vragen wordt aangeboden. Deelnemers worden uitgenodigd zelf de rol van cliënt/patiënt alsook de rol van hulpverlener aan den lijve te ervaren.

Over de docent

Over de docent

Dion van Werde is opgeleid door Garry Prouty zelf. Hij coördineert sinds 1995 het Pre-Therapy International Network en is bruggenhoofd van deze benadering in Europa. Hij heeft jarenlange nationale en internationale ervaring in het geven van workshops. Feed-back toont aan dat deelnemers zijn enthousiasme, zijn speelse ernst, professionaliteit en het vanuit zijn ervaring ingaan op de concreetheid van de dagelijkse praktijk, erg weten te waarderen. 

Voor wie

Deze specialisatie is gericht op orthopedagogen, (Klinische en GZ-)Psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugd-GGZ die reeds een Basisopleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (BPEP) hebben gevolgd. 

HBO-opgeleiden die werkzaam zijn in de ggz kunnen de masterclass ook volgen, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie, als over relevante werkervaring beschikken. De basisopleiding BPEP is ook hier een vereiste.

Geïnteresseerden met andere vooropleidingen of werkvelden kunnen altijd contact opnemen. Wij zijn bereid om mee te denken of en hoe het toch zou passen om deel te nemen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • FGzPt
 • VPeP, deze masterclass geldt als onderdeel van de specialisatie in de opleidingsroute of kan worden ingezet in het kader van je herregistratie. Zie meer informatie hierover op de VPeP-website

Wanneer aanvullende accreditatie van belang is voor jou als cursist, geef je wensen dan vooral aan bij je aanmelding.

Praktisch

 • Docent: Dion van Werde 
 • Data: dinsdag 24 en woensdag 25 januari 2023 (2 dagen)
 • Groepsgrootte: minimaal 10, maximaal 20 personen
 • Prijs: €515, hierbij zijn literatuur en uitgebreide vegetarische lunch inbegrepen
 • Korting: VPeP-leden krijgen 10% korting. Zie de website van VPEP voor de gehele kortingsregeling: www.vpep.nl
 • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Voorwaarden Apanta Incompany

Let op: Voor dit cursusaanbod zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor collega's van Apanta. 

 • Prijs: Apanta draagt zorg voor de kosten van de opleiding. De terugbetalingsregeling is van kracht. Je volgt de studie in eigen tijd.
 • Aantal plaatsen voor interne collega's: Deze masterclass staat in eerste instantie open voor externe behandelaren buiten Apanta. Wanneer er 3 maanden voor de start nog plekken vrij zijn, mogen deze ook door Apanta-collega's worden ingevuld. We proberen altijd de beschikbare plekken eerlijk te verdelen. Het kan dus zijn dat je je inschrijft en je niet (direct) kan starten. Uiteraard wordt je hiervan op de hoogte gesteld, wanneer dit het geval is. Heb je hier vragen over, mail dan naar info@verwijder-dit.apanta-academy.nl
 • Aanmelden: collega's melden zich aan via het Incompany inschrijfformulier van Apanta-academy.

Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met de Academy-incompany inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Ook is de Apanta terugbetalingsregeling van toepassing. 


Direct aanmelden Apanta-Incompany