Masterclass Existentiële demonen

Focussen vanuit de veilige plek

We kennen ze allemaal, de demonen van ons bestaan waar we liever de ogen voor sluiten. Denk maar aan de angst om verlaten te worden en écht alleen te zijn in het leven, de onbestemde donkerte die zich soms laat voelen, de verliezen die we reeds hadden en nog zullen hebben, het akelige besef dat dit bestaan eindig is, het gevoel van totale zinloosheid dat ons soms kan overvallen, het universum dat onverschillig toekijkt als alles tegenzit... Het zijn allemaal belevingen en overtuigingen die ons het leven bijzonder lastig kunnen maken, die ons in diepe moeilijkheden kunnen brengen. We willen ze liever opzij schuiven, maar we moeten ze op bepaalde momenten in onze levenstocht in de ogen kijken. 

We hebben ook allemaal het vermogen om een lijfelijk ervaren ruimte te vinden waar we ons veilig kunnen voelen. Van hieruit durven we risico te nemen om nieuw of onherbergzaam gebied te benaderen en te exploreren. Hier kunnen we altijd naar terug om te schuilen of op adem te komen.

Deze twee-daagse masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van de existentiële demonen. In de eerste plaats willen we jou gidsen om een lijfelijk gevoelde veilige plek te vinden en vanaf deze basis over en weer te pendelen in de richting van je existentiële demonen. We bouwen dus aan een veilige manier om je existentiële onontkoombaarheden te contacteren. Binnen deze interactie besteden we veel aandacht aan goed afgestemde zelfzorg. Bij dit alles zal Focusing de leidraad vormen. Terwijl de klemtoon erop ligt om dit avontuur persoonlijk aan te gaan, kan er tijdens de workshop ook ruimte zijn om de brug naar het professionele begeleidingswerk te slaan.

Voor wie?

Deze masterclass is geschikt voor GZ-psychologen, Klinisch psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ. Basispsychologen die ten minste een basismodule in de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie hebben gevolgd, kunnen ook deelnemen.

Masterclasses ter verdieping of specialisatie

Deze masterclass is goedgekeurd als verdieping en specialisatie in de opleidingsroute naar het volwaardig lidmaatschap van de vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en tevens in het kader van de 5-jaarlijkse herregistratie. 

Voor de gehele opleidingsroute kun je kijken op opleidingsroute (vpep.nl).

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:  

  • FGzPt: 12 punten
  • VPeP: 13 punten

Deze masterclass geldt als onderdeel van de specialisatie in de opleidingsroute of kan worden ingezet in het kader van je herregistratie. Zie meer informatie hierover op de VPeP-website. Wanneer aanvullende accreditatie van belang is voor jou als cursist, geef je wensen dan vooral aan bij je aanmelding.

Praktisch

  • Data: 22 en 23 mei 2024
  • Docent: Claude Missiaen
  • Groepsgrootte: 10 tot maximaal 15 personen
  • Kosten: €595
  • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven