Masterclass Focusing jeugd & adolescenten

Er zijn zoveel kleine en grote problemen waar kinderen en adolescenten mee te maken hebben. Hen begeleiden in hun emoties is voor velen een uitdaging. Handvaten om hier mee om te gaan, leer je tijdens deze tweedaagse training.

Daar waar volwassenen meestal woorden gebruiken, zullen kinderen & adolescenten hiervoor vaak meer creatieve middelen gebruiken. Je leert met behulp van Focusing jouw interventies af te stemmen op wat er in het kind omgaat. Je ontdekt hoe je jouw interventies zowel emotieregulerend als explorerend kan inzetten. Je leert kinderen & adolescenten contact te maken met hun lijfelijke gevoel en deze gewaarwording te vertrouwen en tot uitdrukking te brengen.

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verschillende vormen van symboliseren, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de focusbegeleider naar het kind toe. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit. Focusing leert kinderen en adolescenten om zich beter, minder bedrukt of belast te voelen door naar hun lichaam te luisteren. Een levensvaardigheid waarmee ze leren stilstaan bij datgene wat dieper zit dan de emotie, dat hun veerkracht vergroot en hen helpt zich creatief af te stemmen op de wereld waarin ze leven. 

Werkwijze

Omdat Focusing een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit van begeleiden aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke cursusdag worden er stapsgewijs praktische oefeningen aangeboden die je direct kunt toepassen in je werk en in jouw contact met kinderen en adolescenten. Cursisten worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Er worden 2 supervisie-momenten voorzien gedurende het traject. Daarnaast formuleer je je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren. Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Inhoud cursusdagen

Tijdens de 2 cursusdagen komende de volgende onderwerpen aan bod: 
 

 • Focusing als methode en basisattitude, situering binnen CCT/EFT
 • De wijsheid van het lichaam, de innerlijke ervaring als leidraad
 • Hoe blijvende veranderingen ontstaan, de procestheorie van Gendlin
 • De fasen van het focusing proces bij kinderen & adolescenten
 • Verschillende vormen van symboliseren
 • Verdiepende en explorerende interventies
 • Zelfoplossend vermogen van kinderen & adolescenten en de Forward Energy
 • Presence, emotionele steun en sensitieve responsiviteit
 • Luisterhouding: luisteren in 3 richtingen
 • Hindernissen bij focusing met kinderen & adolescenten
 • Omgaan met eigen geraaktheid, focusing in het contact
 • Supervisie/intervisie

Leerdoelen

Na de specialisatie-opleiding beschik jij over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden:
 

 • Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen
 • Kan de verschillende fasen en attitudes van het focusproces onderscheiden en toepassen
 • Kan vanuit literatuuronderzoek het focusproces onderbouwen
 • Kan interventies aanbieden ten bate van emotionele steun en sensitieve responsiviteit
 • Kan actief reflecterend spiegelen
 • Kan afstand en nabijheid tot de andere persoon inschatten
 • Herkent eigen kwaliteiten en valkuilen in het focussend werken met kinderen
 • Heeft zicht op de 'eigen wijsheid' en zelfsturing van het lichaam
 • Kan verdiepende en explorerende interventies aanbieden
 • Kan een start maken met het herkennen van hindernissen tijdens focusing   
 • Kan non-verbale communicatie hanteren en bevorderen
 • Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren
 • Stimuleert de eigen veerkracht en de Forward Energy van het kind/adolescent
 • Kan uitleg geven over focusing
 • Kan een focusproces passend afronden
 • Kan reflecteren over eigen praktijk

Voor wie

Deze specialisatie is gericht op orthopedagogen, (Klinische en GZ-)Psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugd-GGZ die reeds een Basisopleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (BPEP) hebben gevolgd. 

HBO-opgeleiden die werkzaam zijn in de ggz kunnen de masterclass ook volgen, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie, als over relevante werkervaring beschikken. De basisopleiding BPEP is ook hier een vereiste.

Geïnteresseerden met andere vooropleidingen of werkvelden kunnen altijd contact opnemen. Wij zijn bereid om mee te denken of en hoe het toch zou passen om deel te nemen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • FGzPt
 • VPeP, deze masterclass geldt als specialisatie in de opleidingsroute of kan worden ingezet in het kader van je herregistratie. Zie meer informatie hierover op de VPeP-website

Wanneer aanvullende accreditatie van belang is voor jou als cursist, geef je wensen dan vooral aan bij je aanmelding.

Praktisch

 • Docent: Erwin Vlerick 
 • Data 2022: 11 en 12 november 2022 
 • Groepsgrootte: minimaal 10, maximaal 16 personen
 • Prijs: €545, hierbij zijn literatuur en uitgebreide lunch inbegrepen
 • Korting: VPeP-leden krijgen 10% korting. Zie de website van VPEP voor de gehele kortingsregeling: www.vpep.nl
 • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven