Twee-daagse Masterclass Focusing

Deze masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met het ‘Focussen’ van Gendlin in het bijzonder.

Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van -  de experiëntiële manier van werken, de focusing-attitude en techniek met als doel ze te kunnen toepassen en inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden zullen worden besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van ‘het  inweven’ van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, zowel bij cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusing proces in de weg staat worden handvaten gegeven. Er zal gewerkt worden met rollenspelen, demonstraties, video-materiaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.

Praktisch

Data 2021
Er zijn nog geen nieuwe data bekend. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer nieuwe data bekend zijn? Mail dan vrijblijvend naar info@verwijder-dit.apanta-academy.nl 

Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Locatie: Apanta-academy te Eindhoven