Masterclass Vooruitstruikelen in therapie, van inhoud naar beleving

Hoe kunnen we onze eigen emoties reguleren zodat we opnieuw contact krijgen met onze cliënten? 

Deze tweedaagse training richt zich op vragen waar we in therapie allemaal wel eens tegenaan lopen. We kijken samen naar lastige situaties, bijvoorbeeld als we het gevoel hebben te blijven steken in de inhoud en we geen verdiepend proces op gang kunnen brengen. Wat doen we dan precies en wat voor een effect heeft dat op ons? Wat zouden we anders kunnen doen? Wat zouden we willen bereiken? Wat willen we leren van moeilijke momenten die een groot negatief effect hebben op ons? Waar zit de meeste nood, wat zijn situaties waarin we niet meer rustig en veilig in onze window of tolerance kunnen blijven en de verbinding kwijtraken? Hoe kunnen we dan onze eigen emoties reguleren zodat we opnieuw contact krijgen met onze cliënten? De focus ligt in deze ervaringsgerichte training op persoonsgerichte, experiëntiële therapie.

Voor wie

Deze masterclass is geschikt voor GZ-psychologen, Klinisch psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ. Basispsychologen die ten minste een basismodule in de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie hebben gevolgd, kunnen ook deelnemen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
 

 • FGzPt
 • VPeP, deze masterclass geldt als onderdeel van de specialisatie in de opleidingsroute of kan worden ingezet in het kader van je herregistratie. Zie meer informatie hierover op de VPeP-website.
 • Wanneer aanvullende accreditatie van belang is voor jou als cursist, geef je wensen dan vooral aan bij je aanmelding.

Methode

Door middel van oefeningen, bij voorkeur met onze eigen casussen, verbinden we de theorie met de praktijk met als doel het leren verdiepen van het proces. Dit doen we door:

 1. Het vergroten van de focus op het lichaam en het non-verbale. We gaan terug naar de feiten, naar datgene wat zich voor onze ogen feitelijk en letterlijk afspeelt, wars van invullen, weten, meningen en oordelen.
 2. Het vergroten van de focus op de rol van stilte en vertragen. Stilte is heilzaam voor het op gang komen en verruimen van het gevoelsleven van onze cliënten en scherpt bovendien onze eigen ‘awareness’ aan.
 3. Het vergroten van de focus op onze eigen binnenwereld. We schenken aandacht aan het reguleren van onze eigen emoties door een ‘moment - to - moment process’ aan te gaan gebaseerd op de Rogeriaanse traditie.

We gebruiken een aantal processchema’s zoals de ‘driehoek van Bion’ en de EFT-tango van Johnson om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.
We doen verschillende ervaringsoefeningen en rollenspelen uitgaande van de praktijk van de deelnemers. Daarbij wordt gevraagd of deelnemers zo moedig willen zijn om zelf ook van binnenuit zowel de rol van cliënt als de rol van therapeut te willen nemen. Bij dat laatste kan er ook een mini-supervisie plaatsvinden. Verder is er voldoende ruimte voor vragen en dialoog.

De docent

Ineke Scholten is relatie- en gezinstherapeut en werkt op dit moment in Nijmegen als EFT-supervisor. Ze is docent en supervisor bij EFT Nederland, bij de CIT opleiding en is supervisor voor verschillende beroepsverenigingen. Ze schrijft over haar vak met het accent op experiëntiële vaardigheden.

Voor haar is een veilige werkalliantie de hoogste prioriteit. Als er geen veiligheid is kan er ook niet geleerd worden. Daarom werkt ze procesgericht, vanuit hier en nu. Ze haalt haar cliënten en supervisanten op daar waar ze zijn en niet waar zij ze wil hebben. Ze noemt zichzelf daarom ook liever een ‘bewustzijnswerker’ dan een hulpverlener, omdat ze ervan overtuigd is dat ze daarmee mensen helpt hun eigen kracht en verantwoordelijkheid te ontdekken. Ze werkt ervaringsgericht met als inspiratiebronnen de cliëntgerichte psychotherapie van Carl Rogers, de Gestalttherapie van Fritz Perls en de systeemtherapie van Nagy. Haar belangststelling gaat ook uit naar groepsdynamische processen.

Haar ontmoeting met Sue Johnson in 2006 was een cruciaal moment in haar loopbaan. Ze werd zo diep geraakt door Johnsons’ integratieve manier van werken in Emotionally Focused Therapy (EFT) dat ze op dat spoor is verdergegaan. Alles viel op zijn plek. Haar ervaringsgerichte en systemische manier van werken werd aangevuld met de hechtingstheorie. De combinatie van deze drie aspecten was de grote nieuwe ontdekking voor haar en ze specialiseerde zich in EFT.

Praktisch

 • Data 2024: 14 en 15 maart 2024
 • Docent: Ineke Scholten
 • Groepsgrootte: 10 tot maximaal 15 personen
 • Kosten: € 595,00 (inclusief uitgebreide vegetarische lunch, koffie, thee en water)
 • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven