Ontdek de kracht van Emotion Focused Therapy (EFT)

Emotion Focused Therapy (EFT) ziet emoties als de sturende krachten in het menselijk leven en in veranderprocessen. De cliënt leert emoties te herkennen, uiten, begrijpen en reguleren. Emotion Focused Therapy (EFT) hanteert empathie als de weg naar gezondheid en welbevinden, zowel individueel als in relaties. Apanta Academy organiseert internationaal erkende EFT-opleidingen die gegeven worden door de grondleggers zelf.

Lees meer over Emotion Focused Therapy

 

“Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, daarom werkt EFT”

Cursusagenda EFT

Hier vindt u een overzicht van alle cursusdata 2018-2019 voor de opleiding tot EFT-therapeut en los te volgen masterclasses. 

Naar de cursusagenda

EFT Level I

In deze 4-daagse module die gegeven wordt door Jeanne Watson, staat de basis van de emotietheorie centraal. De procesdirectieve manier van werken, gekenmerkt door de ‘moment to moment empathy’ komt uitgebreid aan bod en er wordt gewerkt met de verschillende  ‘tasks’, zoals Systematic Evocative Unfolding, Empty chair en Two chair dialogue for conflict splits

Meer level over EFT Level I

Unieke Masterclasses

Masterclass EFT for Complex Trauma, met Antonio Pascual Leone, d.d. 15-16 maart 2019
Lees meer

Masterclass EFT for Social Anxiety met Robert Elliott d.d. 6-7 juni 2019
Lees meer

EFT-Therapeuten en EFT-Supervisoren
EFT Level II

EFT Level-II bestaat uit 3 modules van 3 dagen.

Twee modules Advanced Chairwork

    • het verdiepen van en het werken met de in EFT-I geleerde markers en tasks. Stoelenwerk voor gevorderden, toepassing in complexe situaties
    •  het leren werken met nieuwe markers en tasks,  zoals “self-soothing”, “trauma-retelling” bij  traumatische gebeurtenissen en “meaning work”."

Éen module Empathy:

Meer lezen over EFT Level II

Masterclass Empathy & Empathic Attunement

Deze masterclass die al jaren door Jeanne Watson wordt gedoceerd, wordt altijd met veel enthousiasme ontvangen. Het is onderdeel van EFT Level II en is tevens los te volgen. 

U leert tijdens deze masterclass de vaardigheden die nodig zijn om maximaal empatisch te zijn met cliënten, met als doel effectiever te kunnen werken in EFT en om een productieve werkrelatie aan te gaan. ‘Empathic Attunement to Affect in EFT’ is een onmisbare basis in EFT van waaruit gewerkt wordt om een diepe en blijvende verandering te bewerkstelligen bij de cliënt. 

Empathy & Empathic Attunement

Direct aanmelden

Wat fijn dat u interesse hebt om uw EFT-kennis te verdiepen. U krijgt les van de grondleggers van EFT! 

Direct aanmelden

EFT Level III

EFT-III bestaat voor het grootste deel uit supervisie over eigen werk. Op deze manier wordt het In een kleine groep wordt het theoretische kader verder uitgediept. Een groot onderdeel van EFT Level III is de individuele supervisie (casuïstiekbespreking) in kleine subgroepen. Onderdeel van EFT Level III is de Masterclass Focusing die ook los te volgen is. Na afronding van EFT Level III kunt u in aanmerking komen voor certificering als EFT-therapeut erkend door ISEFT. 

Meer lezen over EFT Level III

Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met en het eigen van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën.

Deze Masterclass is los te volgen en maakt ook onderdeel uit van EFT Level III.

Meer lezen over Focusing