EFT-opleiding: EFT level II

Drie modules: 18 t/m 20 februari, 16 t/m 18 mei en 3 t/m 5 juni 2019

EFT Level-II is een onderdeel van de EFT-opleiding zoals wereldwijd erkend door ISEFT, International Society for Emotion Focused Therapy.

Programma EFT-Level-II

EFT Level-II bestaat uit 3 modules van 3 dagen.

Twee modules Advanced Chairwork

  • het verdiepen van en het werken met de in EFT-I geleerde markers en tasks. Stoelenwerk voor gevorderden, toepassing in complexe situaties
  •  het leren werken met nieuwe markers en tasks,  zoals “self-soothing”, “trauma-retelling” bij  traumatische gebeurtenissen en “meaning work”."

Éen module Empathy:

Werkwijze

De training bestaat uit theoretische verdieping, demonstraties (dvd), experiënteel oefenen in kleine groepen, supervisie van ingebrachte casuïstiek en discussie.

De voertaal is Engels. Omdat er langzaam gesproken wordt en vertaling mogelijk is, is de training voor iedereen met een basale kennis van het Engels goed te volgen.

Voor wie?

(GZ-)psychologen, psychotherapeuten, psychiaters werkzaam in de GGZ die de opleiding EFT Level I hebben gevolgd en je voldoet aan de overige EFT-opleidingscriteria.

Accreditatie

Accreditatie losse modules:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 

  • 33 punten (modules Advanced Chairwork)
  • 18 punten (module Empathy)

 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 

  • 42 punten (modules Advanced Chairwork)
  • 21 punten (module Empathy)

Accreditatie geheel bij:

 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) - 54 punten
 • De Vereniging voor Persoongerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) - 18 punten

Deze cursus is erkend als specialisatie binnen de opleiding tot persoongericht experiëntieel psychotherapeut.

In overleg met Apanta kan een verzoek ingediend worden voor of accreditatie bij De landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP).

Docenten

 • Juliette Becking, Apanta-academy
 • Robert Elliott, University of Strathclyde
 • Jeanne Watson, University of Toronto

Literatuur

Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2007). Learning emotion-focused therapy. The process-experiential approach to change. APA. ISBN 1-59147-080-3

Praktisch

 • Modules Advanced Chairwork:

  • Data: 18 t/m 20 februari en 3 t/m 5 juni 2019
  • Prijs: € 1.690,-- (inclusief koffie, thee en lunch)

 • Module Empathy:

  • Data: 16 t/m 18 mei 2019
  • Prijs: € 845,--(inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)

 • Locatie: Apanta-academy, te Eindhoven 
 • Groepsgrootte: minimaal 20, maximaal 30 deelnemers

* Heeft u de module Empathy al eerder bij ons gevolgd, neem dan contact met ons op via info@verwijder-dit.apanta-academy.nl in verband met de toekenning van vrijstelling voor deze module

 

Direct aanmelden