Twee-daagse Masterclass Focusing

16-17 april 2019 en 20-21 september 2019

Deze masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met het ‘Focussen’ van Gendlin in het bijzonder. Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van -  de experiëntiële manier van werken, de focusing-attitude en techniek met als doel ze te kunnen toepassen en inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden zullen worden besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van ‘het  inweven’ van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, zowel bij cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusing proces in de weg worden handvaten gegeven. Er zal gewerkt worden met rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek. 

Deze Masterclass is los te volgen en maakt ook onderdeel uit van de opleidingen EFT Level III en Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.

Aanmelden

Praktisch

  • Docent: mw drs J.M. Becking, klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG), opleider EFT en VPEP
  • Data 2018: 14 en 15 september 2018 en 16 en 17 november (vol)
  • Data 2019: 16 en 17 april en 20 en 21 september
  • Locatie: Apanta-academy, te Eindhoven
  • Prijs: €450 (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)
  • Accreditatie: FGzPt: 8 punten, NIP: 12 punten, NVP: 11 punten, VPEP: 4 punten