Twee-daagse Masterclass Focusing

20-21 september 2019 (op basis van wachtlijst) of 11-12 februari 2020* (datum nog onder voorbehoud)

Deze masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met het ‘Focussen’ van Gendlin in het bijzonder. Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van -  de experiëntiële manier van werken, de focusing-attitude en techniek met als doel ze te kunnen toepassen en inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden zullen worden besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van ‘het  inweven’ van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, zowel bij cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusing proces in de weg staat worden handvaten gegeven. Er zal gewerkt worden met rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek. 

Deze Masterclass is los te volgen en maakt ook onderdeel uit van de opleidingen EFT Level III en Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.

*Vanwege toenemende interesse in deze Masterclass wordt gedurende het jaar bekeken of de masterclass vaker ingepland kan worden. Aanmelden voor de voorlopige deelnemerslijst van 11-12 februari kan al. Bij voldoende aanmeldingen zal deze datum definitief worden vastgelegd. Uiteraard ontvangt u hiervan ruim van te voren bericht.  

 

Aanmelden

Praktisch

  • Docent: mw drs J.M. Becking, klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG), opleider EFT en VPEP
    • Data 2019: 20-21 september (wachtlijst)
    • Data 2020: 11-12 februari (o.v.b.)
  • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven
  • Prijs: €450 (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)