Wat is Emotion Focused Therapy (EFT)?

EFT houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie: dat is de basisgedachte achter deze snel groeiende therapievorm. Bijna elke therapeut die er mee in aanraking komt, is enthousiast. Wat is het en wat biedt het de cliënt en therapeut?

 

Emotie centraal in Emotion Focused Therapy

Alle psychologische problemen zijn emotionele problemen. Een EFT-therapeut gaat aan het werk met die emoties. Emotion Focused Therapy is dan ook zeer geschikt voor therapeuten die emotie niet schuwen en die de helende kracht  ervan onderkennen en willen gebruiken.

EFT: doorontwikkeling van verschillende benaderingen

Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) is een empirisch ondersteunde (gebaseerd op 25 jaar psychotherapieonderzoek), emotie-gerichte, humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. EFT integreert cliëntgerichte, gestalt- en existentiële therapieën maar dan vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name die over emotietheorieën en het belang van hechting.
In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De EFT-aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht. Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waarin de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is. EFT is fundamenteel cliëntgericht en experiëntieel, maar een aantal aspecten van Greenbergs aanpak zijn nieuw of zijn een verdere differentiatie van wat we bij Rogers en Gendlin zien.

Klantvriendelijke therapie
EFT is een klantvriendelijke therapie die bewezen effect heeft en waarbij de therapeut wordt uitgedaagd om creatief en inventief te zijn. Cliëntgericht, maar met een actieve rol voor de therapeut. Kenmerkend zijn een hoge mate van procesdirectiviteit  en het werken met processignalen (markers) en procestaken (tasks)

Grondleggers bij Apanta
In Nederland komt er steeds meer belangstelling voor EFT. De grondleggers Elliott en Watson geven dan ook regelmatig trainingen in ons land. Zij zijn docent bij de EFT-opleidingen van Apanta-academy.

Therapeutische relatie

EFT is cliëntgericht en door en door experientieel, maar gaat een stap verder.  Als Emotion Focused  therapeut heeft u een  actieve rol. U gebruikt een ‘procesprotocol’ waarmee u concrete handvatten en methodieken (markers en tasks) leert toepassen wanneer er processtagnaties optreden. De bekende stoelentechnieken  (two-chair dialogue en empty chair) zijn daar een voorbeeld van. Daarbij zijn emoties de sleutel tot effectieve verandering.  U faciliteert de  emotionele intelligentie van de cliënt door samen te werken aan het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties. Een veilige therapeutische relatie is daarbij de basis.

EFT is voor veel cliënten geschikt

EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling. De therapie wordt immers precies afgestemd op de persoon van de cliënt. EFT wordt bijvoorbeeld ingezet voor cliënten met een depressie, psychotrauma, angst, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen. Voor rationele mensen kan het een geschikte benadering zijn omdat zij misschien juist vastlopen door een onderontwikkelde emotionele kant. Bij mensen die overspoeld worden door emoties zal de nadruk eerder liggen op emotieregulering. EFT kan zowel individueel worden ingezet als systemisch.

Krachtige procesprotocollen

EFT integreert een sterke theoretische onderbouwing vanuit de emotietheorie met krachtige procesprotocollen. Een procesprotocol schrijft voor wat je op bepaalde momenten in het proces moet doen. De procesprotocollen bestaan uit proces-markers en proces-tasks. Een specifieke marker is een signaal dat  er waarschijnlijk een bepaalde ‘proces -stagnatie’  speelt.  Hierbij hoort  een welomgeschreven en onderzochte  task die ervoor zorgt dat de cliënt weer in contact komt met zijn primaire adaptieve emoties. Deze primaire emoties geven altijd een gevoel van heelheid,  eenheid en energie  en  maken het voor de cliënt duidelijk wat hem/haar te doen staan. Het is als het opgraven  en terug vinden van het  eigen kompas.

Er is veel onderzoek gedaan naar wat precies werkt en wanneer. Als je de goede marker weet te vinden in een gestagneerd proces, trek je het echt vlot, je brengt mensen dan meteen heel veel verder. Met de procesversnellers werken  (markers en tasks ) is zeer intensief  en efficiënt. Het maakt de cliëntgerichte therapie veel krachtiger. Je weet precies wat je moet doen en waarom.

EFT is vitaliserend voor cliënt en therapeut

EFT is echt anders dan de therapieën tot nu toe. EFT is meer procesgericht en meer gericht op het ervaren in het hier en nu dan op het ‘praten over’. Het is een intense manier van werken en vraagt een hoge arousal omdat de emoties worden opgeroepen en ervaren op het moment zelf. Het ‘zelf’ wordt gezien als een dialectisch systeem, waardoor je met verschillende conflicterende of weggemaakte kanten werkt.

De waarde van EFT samengevat

  • Mensen komen niet alleen van hun klachten af, maar gaan beter functioneren op alle levensgebieden.
  • Versterkt emotionele intelligentie bij, verhoogt  kwaliteit van leven
  • Komt snel tot de kern van het probleem, goed kortdurend in te zetten
  • Evidence based
  • Krachtige procesprotocollen
  • Vitaliserend voor cliënt en therapeut
  • Mensen komen - vaak sinds lange tijd - weer in contact met primaire adaptieve emoties, waardoor een totaal ander perspectief ontstaat en de richting direct duidelijk wordt

EFT in relaties

In Nederland neemt ook de Emotionally Focused Therapy for couples van Sue Johnson een grote vlucht. Bekijk de overeenkomsten en verschillen tussen de twee vormen van EFT.

Meer informatie over EFT for couples vindt u op www.emotionallyfocusedtherapy.com of bekijk het interview met Sue Johnson.

De opleiding EFT bij Apanta

Experientieel werken, het van moment tot moment empathisch volgen van de client en het sturen van het proces, vergt training en oefening. In onze trainingen wordt er daarom naast theoretische kennisoverdracht ook veel ruimte gemaakt voor het oefenen in kleine groepen.

Apanta-academy biedt de internationaal erkende opleiding aan van Greenberg, Elliott, Watson & Goldman. Deze wordt gegeven door deze grondleggers zelf. De opleiding is als volgt opgebouwd:

De gehele training EFT bestaat uit een level I t/m III, training, supervisie en werkervaring. Zowel de level I als de level II training van EFT kunnen gezien worden als een specialisatie binnen de opleiding tot cliëntgericht psychotherapeut (VPeP).

Bekijk de cursusagenda EFT