Psychische stoornissen behandelen vanuit een persoonsgerichte visie

Als POH-ggz bent u een spin in het web van de geestelijke gezondheidszorg en hebt u veel verantwoordelijkheid in het begeleiden en doorverwijzen van mensen met een psychische stoornis. Met onze masterclasses verdiept u uw kennis over psychische stoornissen en behandelmogelijkheden.

Wisselende thema's

Apanta-academy organiseert een aantal keer per jaar een masterclass, steeds met een wisselend thema. In iedere masterclass staat een specifieke stoornis of een methodische aanpak centraal. De masterclasses worden veelal gehouden op maandagen van 16.00 - 20.30 uur. Voor een overzicht van de masterclasses, kijkt u op onze cursusagenda.

Voor wie zijn onze masterclasses geschikt?

Onze masterclasses zijn toegankelijk voor een breed publiek, maar uitermate geschikt voor:

  • Praktijkondersteuner-GGZ
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
  • Maatschappelijk Werkenden
  • Generalisten
  • overige HBO-opgeleiden met een relevante vooropleiding zoals SPH of pedagogiek, of met een Hsao-diploma

Waarom deze masterclasses?

In de stroom van ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg neemt de druk op de eerste lijn toe. Verschillende beroepsgroepen zoals de POH-ggz en SPV, krijgen een grotere rol in het begeleiden en doorverwijzen van mensen met een psychische stoornis. Hij of zij moet verstand hebben van stoornissen, de juiste inschattingen kunnen maken, kortdurend behandelen en als het nodig is patiënten op adequate wijze doorverwijzen. Na- en bijscholing helpen u om uw werk goed uit te (blijven) voeren. Ook de maatschappelijk werkenden en de generalisten krijgen in hun werk veel te maken met mensen met psychische stoornissen. Onze masterclasses zijn dus tevens voor hen geschikt. 

Visie van Apanta: verder kijken dan de klacht

Door te focussen op de klacht, zoals aangegeven in de richtlijnen, bestaat de kans dat u de cliënt tekort doet door overvraging of ondervraging. Hoe kunt u de richtlijnen goed inzetten en toch kijken naar de persoon achter de klacht?

Een persoonsgerichte en systemische aanpak verruimt behandelmogelijkheden, is de visie van Apanta. Door te kijken naar de persoon achter de klacht, wordt duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen van het individu zijn in de context van zijn omgeving. De kans op over- of ondervraging van de cliënt wordt kleiner naarmate de persoon en zijn/haar unieke ontwikkelingsgeschiedenis beter in beeld is gebracht.

Wat kunt u verwachten van de masterclasses?

In de masterclasses leert u te werken vanuit deze cliëntgerichte visie en persoonsgerichte en systemische aanpak. U krijgt nieuwe inzichten en instrumenten aangereikt om mensen met een psychische stoornis beter te begeleiden en indien nodig te verwijzen naar GBGGZ of SGGZ.