Voortgezette Opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Start 18 september 2020

Let op: Deze cursus is vol, nieuwe data volgen snel. Lees bij 'Praktisch' onderaan deze pagina hoe u zich kunt aanmelden of op de hoogte kunt blijven. 

Deze voortgezette opleiding bestaat uit 2 modules. In totaal heeft de opleiding 5 dagen: 

 • Module Verdieping: deze module biedt een verdieping van zowel de theorie als de praktijk van de Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (dag 1, 4 en 5)
 • Module Focusing, 2-daagse Masterclass Focusing (dag 2 en 3) 

De opleiding in het kort

De drie basisprincipes van deze stroming – empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect – worden verder uitgediept,  geïntegreerd en  aangevuld met specifieke houdingsaspecten en interventies. Deze opleiding geeft u instrumenten om een brede range van psychische stoornissen te behandelen. Het accent ligt op de experiëntiële psychotherapie en Emotion Focused Therapy (EFT).  

Tijdens de Module ´Masterclass Focusing´ (lees hier meer) wordt er aandacht besteed aan zowel de theorie als de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van -  de focusing-attitude en techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringgerichte gesprekstherapieën. De Masterclass is los te volgen, maar is een verplichte onderdeel van de Voortgezette Opleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie .

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Clientgerichte psychotherapie: van Carl Rogers tot nu
 • Verdieping van het eigen maken van de gondhoudingen: echtheid, empathie en onvoorwaardelijk respect – noodzakelijk maar onvoldoende
 • Procesgerichte gesprekstherapie
 • De therapeutische relatie
 • Experientiele psychotherapie (Gendlin) en Focusing
 • Emotion Focused Therapy: een kennismaking met het stoelenwerk
 • Psychopathologie en toepassingsmogelijkheden bij depressie
 • Psychopathologie en toepassingsmogelijkheden bij angststoornissen, drangziektes  en  traumaPsychopathologie en toepassingsmogelijkheden bij persoonlijkheidsstoornissen

Werkwijze

De opleiding cursus bestaat uit 5 cursusdagen, inclusief een 2-daagse module Focusing. Er zijn telkens twee sessies van 3 uur op één cursusdag, van 09:30 - 12:45 uur in de ochtend en van 13:45 – 17.00 uur in de middag. Vaste onderdelen van ieder dagdeel zijn:

 • Presentatie - op ervaringsgerichte wijze - van de verplichte literatuur, per toerbeurt verzorgd door een cursist
 • Plenaire bespreking van de verplichte literatuur
 • Praktijkgerichte oefening  in kleine groepjes gericht op het vertrouwd raken met- en het inoefenen van bepaalde interventies
 • Bespreking van casuïstiek,  ingebracht door cursisten
 • Groepsdemonstratie of  DVD-fragmenten

Voor wie?

(Klinische en GZ-)Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters werkzaam in de GGZ die reeds een basisopleiding persoonsgerichte experientiele psychotherapie hebben gevolgd.

HBO opgeleiden werkzaam in de ggz, mits zij zowel over specifieke nascholing en specialisatie als relevante werkervaring beschikken en hebben reeds een basisopleiding gevolgd.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP)
 • De Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) - 40 punten

Informeer naar het aantal toegekende punten via info@verwijder-dit.apanta-academy.nl

Praktisch

Docenten

 • Voortgezette Opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (dag 1, 4 en 5): mw. drs. W. Schapendonk, cliëntgericht psychotherapeut docent / opleider (BIG)
 • Module Focusing (dag 2 & 3): mw drs J.M. Becking, klinisch psycholoog/psychotherapeut, docent opleider (BIG)

Data najaar 2020

 • Voortgezette Opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (dag 1, 4 en 5): 18 september, 20 november, 11 december 2020. 
 • Module Focusing (dag 2 & 3): 22 en 23 september 2020

Let op: Deze cursus is vol, nieuwe data volgen snel. Wanneer u zich aanmeldt, wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de volgende cursus. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer nieuwe data bekend zijn? Mail dan vrijblijvend naar info@verwijder-dit.apanta-academy.nl 

Groepsgrootte: maximaal 12 personen

Prijs: € 1.695 (inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee en water)

Locatie: Apanta-academy te Eindhoven

Direct aanmelden