Incompany: Basiscursus schematherapie

Apanta biedt 14 medewerkers de gelegenheid om deel te nemen aan een incompany PITSTOP training.

Let op: deze training is intussen vol, we kunnen niet direct nieuwe collega's plaatsen. Wanneer je je aanmeldt, kom je op de wachtlijst terecht en wordt je benaderd als er onverhoopt iemand afzegt. 


Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de cliënt helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Het doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

Doelstelling module

Na het behalen van deze module:

 • is de deelnemer in staat om onder supervisie de diagnostische fase van de schematherapie te doorlopen en een casusconceptualisatie op te stellen.
 • is er een begin gemaakt om competenties te ontwikkelen die van belang zijn voor een schematherapeut.
 • heeft de deelnemer zicht gekregen en kan reflecteren op zijn eigen schema’s en hoe deze van invloed zijn in de therapeutische relatie.
 • kan de cliënt op beginnend niveau en onder supervisie en met behulp van schema intervisie interventies uit de veranderfase van de schematherapie toepassen.

Na het behalen van deze 4-daagse module kan je de vervolgcursus Schematherapie doen.

Inhoud van de module

Deze module gaat over de diagnostiek en behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen (met name cluster B en C). Er wordt een basis gelegd om te gaan werken met Schematherapie. Theorie, oefening en zelf-ervaren staan centraal in deze module.

De volgende onderdelen komen aan bod:
 

 • Theorie Schematherapie
  Theorie en de wetenschappelijke onderbouwing ervan en de wijze waarop schematherapie kijkt naar persoonlijkheidspathologie bij cluster B en C problematiek.
 • Assessment
  Opsporen van schema’s en modi, gebruik van vragenlijsten, diagnostische imaginatie en socratische dialoog/ neerwaartse pijltechniek.
 • Maken van een casusconceptualisatie
  Behandel rationale begrijpen en aan client kunnen uitleggen m.b.t. basisbehoeften, schemadomeinen, de verschillende schema’s, de werking van modi en behandeldoelen.
 • Hanteren van de therapeutische relatie
  Limited reparenting, empathische confrontatie, grenzen stellen en onderzoeken eigen schema’s
 • Cognitieve interventies binnen de schematherapie
  Hanteren van schemadagboek, meerdimensionaal evalueren, schrijfopdrachten en flashcards.
 • Experiëntiële interventies
  Imaginaire rescripting, (historisch rollenspel en) twee- of meerstoelentechniek
 • Gedragsinterventies en versterken van de gezonde volwassene
  Rollenspel, vaardigheden trainen en gedragsexperimenten.

Voor wie is deze module geschikt?

Cursisten dienen in de huidige praktijksituatie over de mogelijkheid te beschikken om daadwerkelijk personen met complexe problematiek (bijvoorbeeld persoonlijkheidspathologie en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen) te behandelen. 

Er zijn diverse instapniveaus mogelijk:


Voltooide academische masteropleiding (of in opleiding)

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

 1. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 2. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging (hieronder toegelicht in het kader), dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 3. Orthopedagoog-generalist (hieronder toegelicht in het kader) of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ3, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 4. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
 5. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Specialistische psychotherapievereniging:
de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt),of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) , de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie (VPeP).

Onder orthopedagoog-generalist wordt verstaan:
een beroepsbeoefenaar die als orthopedagoog-generalist is ingeschreven in het BIG-register, dan wel als postmaster orthopedagoog in het Kwaliteitsregister Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).


 

HBO en masterpsychologen 

Per cursusgroep mogen 4 hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
 2. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
 3. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd voor:
 

 • VGCT
 • FGzPt

Praktisch

 • Docent: Christine van Giesen, GZ-psycholoog, Psychotherapeut & Supervisor VGCT. Tevens cliëntgericht opgeleid.
 • Data 2022: 4 dagen: 9 en 23 maart, 6 en 20 april, van 9.30u tot 16.30u. Inclusief lunch. 
 • Locatie: Apanta-academy te Eindhoven of deels online (afhankelijk van RIVM corona-maatregelen)
 • Maximaal aantal deelnemers: 14 personen 
 • Prijs: €750. Apanta draagt zorg voor deze kosten. De terugbetalingsregeling is van kracht. Je volgt de studie in eigen tijd.
 • Aanmelden: via het Incompany inschrijfformulier van Apanta-academy

Let op: Er zijn 4 plekken beschikbaar voor basispsychologen. Komen er meer aanmeldingen binnen, dan gaan we in overleg welke collega's kunnen deelnemen. 


Wanneer je je inschrijft, ga je akkoord met de Academy-incompany inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Ook is de Apanta terugbetalingsregeling van toepassing. 


Let op: deze training is intussen vol, we kunnen niet direct nieuwe collega's plaatsen. Wanneer je je aanmeldt, kom je op de wachtlijst terecht en wordt je benaderd als er onverhoopt iemand afzegt. 

Direct aanmelden