Cursus Systemisch werken

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem waarin we zijn opgegroeid. Het gezin van herkomst laat vaak een diepe blauwdruk in ons achter.

De bekrachtigende en beperkende patronen, die we vaak uit loyaliteit hebben meegenomen uit het verleden, kunnen in het huidige leven weer naar boven komen. Bijvoorbeeld binnen nieuwe systemen, zoals in relaties of werk. Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. 

Achtergrond Systeemtherapie binnen Apanta

Binnen Apanta wordt er mede door de cliëntgerichte aanpak, veel aandacht besteed aan de context van onze cliënten. De partner, het huidige gezin en het gezin van herkomst spelen een belangrijke factor in hoe de behandeling vorm te geven. Uiteraard gebeurt dit al snel bij kinderen en jongeren. Maar ook volwassen cliënten, die zich individueel aanmelden, wordt bij voorkeur het systeem rondom de cliënt betrokken. Systeembehandeling, ouderbegeleiding en ook partnerrelatietherapie kan dus waar dat wenselijk is, onderdeel zijn van de behandeling.

Wat leer je?

De cursus Systemisch werken is opgesteld om het basisgedachtegoed van het belang van het systeem naar boven te halen. In de cursus ontdek je hoe zeer je cliënt beïnvloed wordt door de systemen om hem of haar heen. Je wordt je dus ook bewuster van de noodzaak om de systemen te betrekken voor een effectieve(re) de behandeling.

Je krijgt te proeven van wat de systeemtherapeuten binnen Apanta doen: je leert over de manieren hoe systemen betrokken kunnen worden binnen onze organisatie. Bovenal leer je hoe je vertrouwen krijgt om hierin zélf al veel te kunnen betekenen, zonder direct een systeemtherapeut te betrekken. Je maakt je basisbegrippen en vaardigen eigen – bijvoorbeeld circulair vragen stellen - waardoor je een ander gesprek op gang kan brengen zodra je meerdere mensen in je kamer uitnodigt. Je leert zo het systemische gedachtegoed veel meer te integreren in het werken bij Apanta. Hierdoor ben je tijdens werkoverleggen en MDO’s meer bewust van de invloed van het systeem dat daardoor mee geïndiceerd kan worden in de behandeling.

Programma

De cursus is eerder gegeven binnen Apanta. Naar aanleiding van de afgelopen cursus, waar bij de evaluatie door de deelnemers de tip werd uitgesproken om nóg meer te oefenen, wordt het programma in januari verder aangescherpt.

De cursus bestaat uit 5 dagdelen. Globaal zal het onderstaande programma gelden:

 • Dagdeel 1: Basis Systeemdenken
  Onderdelen zijn: stamgezin, geschiedenis van Systeemtherapie, technische uitleg Genogram & het model van Rick Pluut.
 • Dagdeel 2: Hechting
  Onderdelen zijn: hechting (Naber), Holding op alle niveaus en diverse technieken.
 • Dagdeel 3: Contextuele therapie
  Onderdelen zijn: geschiedenis van Nagy, Gedachten contextueel, de 4 dimensies, diverse begrippen & loyaliteit.
 • Dagdeel 4: EFT
  Onderdelen zijn: EFT in systeemtherapie
 • Dagdeel 5: Reflectie
  Dit dagdeel werd eerdere cursussen als zeer waardevol beschouwd. Onderdelen zijn: reflectiefase voor de deelnemers, wat is een systemische visie, hoe ga je het geleerde toepassen in je intake, welke vertaalslag maken we naar de organisatie, oefening volgens de vorm van narratief perspectief.

Werkwijze

De cursus is een combinatie van theorie en praktijk, met de nadruk op praktijk.

Voor wie?

De cursus is geschikt voor alle behandelaren binnen Apanta: basispsychologen, maar ook BIG-geregistreerden die hun opleiding systeemtherapie al langer geleden hebben afgerond en hun kennis en vaardigheden willen opfrissen. Als je nu vooral individueel behandelt en je wil de systemen van je cliënten vaker en beter betrekken, dan is deze cursus dus zeer geschikt.

Literatuur

De benodigde literatuur wordt tijdig aangeleverd.

Praktisch

Docenten:

 • Romana van Dijk, relatie- en gezinstherapeut NVRG
 • Hanneke van den Elsen, relatie- en gezinstherapeut NVRG
 • Harriët Thoolen, Psychotherapeut (BIG), relatie- en gezinstherapeut BVRGS

Data 2021: 9, 16, 23 en 30 september en 7 oktober 2021
Let op: Deze cursus was vol, maar er zijn een aantal plekken vrijgekomen.

Data 2022: Nieuwe data voor 2022 worden z.s.m. bekend gemaakt. 

Tijden: 5 dagdelen van 9.30u tot 13.30u, inclusief lunch

Locatie: Apanta-academy te Eindhoven of deels online (afhankelijk van RIVM corona-maatregelen)

Minimaal aantal deelnemers: 8 personen

Prijs: €695 (uiteraard kun je je studiebudget hiervoor inzetten)

Aanmelden: via het inschrijfformulier van Apanta-academy

Direct aanmelden voor incompany training