De intake en het behandelplan

Voordat de behandeling start, krijgt u een intake. We onderzoeken dan wat er precies aan de hand is en aan welke doelen u wilt werken. Zo kunnen we samen bepalen welke hulp het beste bij u past.

 

We kijken bij de intake ook naar de relatie tussen uw klachten en uw persoonlijke omstandigheden. Soms is aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig om de diagnose helemaal rond te krijgen.

 

Van intake naar behandelplan

Als het beeld compleet is, bespreken we met u welke vorm van hulp u krijgt, hoe lang de behandeling gaat duren en waaruit de hulp bestaat. Ook wordt duidelijk wat het doel is waar u naar toe werkt. Dit leggen we vast in een behandelplan. Uw behandelaar stelt dit plan samen met u op. Het is immers belangrijk dat u het hier samen over eens bent.

Start behandeling

Wanneer u het met de behandelaar eens bent over het behandelplan start uw behandeling. Die behandeling kan individueel zijn, in een groep of met uw partner of gezin.

Alternatieven

Als na de intakefase blijkt dat Apanta niet de aangewezen instelling voor u is, dan bespreken we met u waarom een behandeling bij ons niet passend is en wat de alternatieven zijn. Ook zorgen we voor een zorgvuldige overdracht en begeleiden we u tot u op een nieuwe plek bent.