Kortdurende of langdurende hulp?

Bij Apanta krijg je voor de behandeling van klachten specialistische, langdurende zorg bij Apanta-ggz (GGGZ) of  kortdurende zorg bij Apanta-direct (GBGGZ). Voor welke van de twee je precies in aanmerking komt, wordt bepaald door de ernst van je klachten.

SGGZ of GBGGZ, wat houdt dat in?

Sinds 2014 bestaat de geestelijke gezondheidszorg uit:

  • Generalistische basis-ggz (GBGGZ)
  • Gespecialiseerde ggz (GGGZ)
  • Daarnaast heeft de huisarts meer mogelijkheden om lichte psychische klachten te behandelen.

Apanta biedt al jarenlang generalistische en specialistische zorg aan. Hiervoor hebben we contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat de behandeling altijd vergoed wordt. Lees meer over vergoedingen.

Apanta-direct: snel en kortdurend

Direct hulp, dichtbij huis voor vrijwel alle  (lichte tot matige) psychische problemen. Er zijn geen wachtlijsten; je kunt meteen terecht op diverse locaties, onder andere in gezondheidscentra in Veldhoven en omstreken.

Door op tijd in te grijpen voorkom je dat je psychische klachten erger worden. Of dat je leven meer ontregeld raakt. Lees meer over Apanta-direct.

Apanta-ggz: gespecialiseerd, intensief, regionaal

Apanta-ggz is er voor zorg bij complexe psychische en psychiatrische problematiek. Apanta biedt hooggespecialiseerde zorg voor:  

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Dwangstoornissen
  • Trauma

Lees meer over Apanta-ggz