Kortdurende of langdurende hulp?

Bij Apanta krijgt u voor de behandeling van klachten specialistische, langdurende zorg bij Apanta-ggz (GGGZ) of kortdurende zorg bij Apanta-direct (GBGGZ). Voor welke van de twee u precies in aanmerking komt, wordt bepaald door de ernst van uw klachten.

SGGZ of GBGGZ, wat houdt dat in?

Sinds 2014 bestaat de geestelijke gezondheidszorg uit:

  • Generalistische basis-ggz (GBGGZ)
  • Gespecialiseerde ggz (SGGZ)
  • Daarnaast heeft de huisarts meer mogelijkheden om lichte psychische klachten te behandelen, o.a. door de praktijkondersteuner-GGZ (POH-ggz).

Apanta biedt al jarenlang generalistische en specialistische zorg aan. Hiervoor hebben we contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat de behandeling altijd vergoed wordt. Lees meer over vergoedingen.

Apanta-direct: snel en kortdurend

Direct hulp, dichtbij huis voor vrijwel alle (lichte tot matige) psychische problemen. De wachtlijsten worden zo kort mogelijk gehouden waardoor u snel terecht kunt op diverse locaties. Onder andere in gezondheidscentra in Veldhoven en omstreken.

Door op tijd in te grijpen voorkomt u dat psychische klachten erger worden. Of dat uw leven meer ontregeld raakt.

Apanta-ggz: gespecialiseerd, intensief, regionaal

Apanta-ggz is er voor zorg bij complexe psychische en psychiatrische problematiek. Apanta biedt hooggespecialiseerde zorg voor:  

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Dwangstoornissen
  • Trauma

Lees meer over Apanta-ggz