Kosten en vergoedingen van Apanta-direct

Apanta-direct is een erkende instelling voor generalistische ggz. Dit betekent dat de kosten van kortdurende behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraar. Uw behandeling telt echter wel mee voor het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor generalistische basis ggz (GBGGZ) hebt u altijd een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

Eigen risico

De behandeling die u krijgt bij Apanta telt mee voor het eigen risico. De hoogte is afhankelijk van uw eigen verzekering, met een wettelijk minimum van € 385* in 2016. Dit wordt door uw verzekeraar in rekening gebracht voor alle zorgkosten die u maakt en moet u dus altijd zelf betalen. Alle kosten boven uw eigen risico worden vergoed door uw verzekeraar. Voor jeugdigen onder de 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

* Wanneer u zelf voor een hoger eigen risico heeft gekozen bij u zorgverzekeraar, is dit bedrag dus hoger. 

Vergoeding via POZOB

Mogelijk bent u doorverwezen door een praktijkondersteuner ggz, die bij uw huisarts werkt (POH-ggz). In dat geval wordt uw behandeling bij Apanta vergoed door POZOB.

Onverzekerde zorg

Niet alle behandelingen bij psychische klachten worden vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding of  rouw, werk- en relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. In die gevallen krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u bij Apanta wel terecht voor behandeling van deze klachten. We sturen u dan een factuur toe.

Factuur na alleen intakegesprek?

U betaalt geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar uw wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken. Uw aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij u gepaste zorg kunnen bieden, wordt u bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat u beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. U ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan u zou verwachten voor enkel een intakegesprek. Dit heeft te maken met de landelijke manier van declareren in de ggz (DBC-systematiek).

Wanneer u na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in uw aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of uw situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met u en uw verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor u beter kan bieden. Zorgt u dus dat informatie in uw aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.