Kosten en vergoedingen van Apanta-direct

Apanta-direct is een erkende instelling voor generalistische ggz. Dit betekent dat de kosten van kortdurende behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraar. Uw behandeling telt echter wel mee voor het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor generalistische basis ggz (GBGGZ) hebt u altijd een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

Eigen risico

De behandeling die u krijgt bij Apanta telt mee voor het eigen risico. De hoogte is afhankelijk van uw eigen verzekering, met een wettelijk minimum van € 385* in 2016. Dit wordt door uw verzekeraar in rekening gebracht voor alle zorgkosten die u maakt en moet u dus altijd zelf betalen. Alle kosten boven uw eigen risico worden vergoed door uw verzekeraar. Voor jeugdigen onder de 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

* Wanneer u zelf voor een hoger eigen risico heeft gekozen bij u zorgverzekeraar, is dit bedrag dus hoger. 

Vergoeding via POZOB

Mogelijk bent u doorverwezen door een praktijkondersteuner ggz, die bij uw huisarts werkt (POH-ggz). In dat geval wordt uw behandeling bij Apanta vergoed door POZOB.

Onverzekerde zorg

Niet alle behandelingen bij psychische klachten worden vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding of  rouw, werk- en relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. In die gevallen krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u bij Apanta wel terecht voor behandeling van deze klachten. We sturen u dan een factuur toe.