Kosten en vergoedingen van Apanta-direct

Apanta-direct is een erkende instelling voor generalistische ggz. Dit betekent dat de kosten van kortdurende behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraar. Je behandeling telt echter wel mee voor het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding voor generalistische basis ggz (GBGGZ) heb je altijd een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

Eigen risico

De behandeling die je krijgt bij Apanta telt mee voor het eigen risico. De hoogte is afhankelijk van je eigen verzekering, met een wettelijk minimum van € 385* in 2016. Dit wordt door je verzekeraar in rekening gebracht voor alle zorgkosten die je maakt en moet je dus altijd zelf betalen. Alle kosten boven je eigen risico worden vergoed door je verzekeraar. Voor jeugdigen onder de 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

* Wanneer je zelf voor een hoger eigen risico heeft gekozen bij je zorgverzekeraar, is dit bedrag dus hoger. 

Vergoeding via POZOB

Mogelijk ben je doorverwezen door een praktijkondersteuner ggz, die bij je huisarts werkt (POH-ggz). In dat geval word je behandeling bij Apanta vergoed door POZOB.

Onverzekerde zorg

Niet alle behandelingen bij psychische klachten worden vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding of  rouw, werk- en relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. In die gevallen krijg je geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Natuurlijk kun je bij Apanta wel terecht voor behandeling van deze klachten. We sturen je dan een factuur toe.

Factuur na alleen intakegesprek?

Je betaalt geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar je wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken. Je aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij je gepaste zorg kunnen bieden, word je bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat je beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. Je ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan je zou verwachten voor enkel een intakegesprek. Dit heeft te maken met de landelijke manier van declareren in de ggz (DBC-systematiek).

Wanneer je na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in je aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of je situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met jou en je verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor je beter kan bieden. Zorg dus dat informatie in je aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.