Wat voor klachten?

Cliënten zijn bij Apanta-direct op de juiste plek als ze lichte of milde klachten hebben op het gebied van:

 • angsten, waaronder ook psychische trauma’s
 • depressie, somberheid
 • lichamelijke klachten met een psychische component
 • slaapproblemen
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • gedragsproblemen
 • ontwikkelingsproblemen

Is (nog) niet zo duidelijk wat er precies aan de hand is, maar u hebt wel klachten? Dan kunnen we gezamenlijk uw klachten verder onderzoeken.

Vergoeding

Behandeling van deze klachten wordt vergoed via de generalistische ggz (GBGGZ).

Onverzekerde zorg

U kunt bij Apanta-direct ook terecht met de volgende klachten en problemen:

 • relatieproblemen
 • werkgerelateerde klachten
 • identiteitsvragen
 • levensfase-gerelateerde klachten

Deze zorg wordt vanaf 2014 niet meer vergoed door de verzekeraar en moet u dus zelf betalen. Hiervoor geldt een tarief van €94 per consult.