Wat voor klachten?

Cliënten zijn bij Apanta-direct op de juiste plek als ze lichte of milde klachten hebben op het gebied van:

 • angsten, waaronder ook psychische trauma’s
 • depressie, somberheid
 • lichamelijke klachten met een psychische component
 • slaapproblemen
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • gedragsproblemen
 • ontwikkelingsproblemen

Is (nog) niet zo duidelijk wat er precies aan de hand is, maar je hebt wel klachten? Dan kunnen we gezamenlijk je klachten verder onderzoeken.

Vergoeding

Behandeling van deze klachten wordt vergoed via de generalistische ggz (GBGGZ).

Onverzekerde zorg

Je kunt bij Apanta-direct ook terecht met de volgende klachten en problemen:

 • relatieproblemen
 • werkgerelateerde klachten
 • identiteitsvragen
 • levensfase-gerelateerde klachten

Deze zorg wordt vanaf 2014 niet meer vergoed door de verzekeraar en moet je dus zelf betalen. Hiervoor geldt een tarief van €94 per consult.