Diagnostiek en behandelplan

Psychodiagnostiek is binnen de Apanta-ggz een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ieder contact begint met een gedegen onderzoek: wat is er precies aan de hand? Daarbij is niet alleen de klacht leidend, maar ook hoe deze is ontstaan en welke invloed deze heeft op het leven van de cliënt.

Van psychologisch testonderzoek naar behandelplan

Vaak maken we in de intakefase gebruik van psychologisch testonderzoek: verschillende vragenlijsten die de achtergrond van je klacht en je persoonlijkheid in kaart brengen. Zo kunnen we jouw klachten plaatsen in het totaalbeeld: van je leven en je persoonlijkheid. Als het onderzoek achter de rug is, stellen we samen met jou een behandelplan op. Zo weet je waar je aan toe bent. Het is voor ons van wezenlijk belang dat jij als cliënt inspraak hebt.