De intake en het behandelplan

Voordat de behandeling start, krijg je een intake. We onderzoeken dan wat er precies aan de hand is en aan welke doelen je wilt werken. Zo kunnen we samen bepalen welke hulp het beste bij jou past.

 

We kijken bij de intake ook naar de relatie tussen de klachten en jouw persoonlijke omstandigheden. Soms is aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig om de diagnose helemaal rond te krijgen.

 

Van intake naar behandelplan

Als het beeld compleet is, bespreken we met jou welke vorm van hulp je krijgt, hoe lang de behandeling gaat duren en waaruit de hulp bestaat. Ook wordt duidelijk wat het doel is waar je naar toe werkt. Dit leggen we vast in een behandelplan. De behandelaar stelt dit plan samen met jou op. Het is immers belangrijk dat je het hier samen over eens bent.

Start behandeling

Wanneer je het met de behandelaar eens bent over het behandelplan start jouw behandeling. Die behandeling kan individueel zijn, in een groep of met je partner of gezin.

Alternatieven

Als na de intakefase blijkt dat Apanta niet de aangewezen instelling voor jou is, dan bespreken we met je waarom een behandeling bij ons niet passend is en wat de alternatieven zijn. Ook zorgen we voor een zorgvuldige overdracht en begeleiden we je tot je op een nieuwe plek bent.