Een groepsbehandeling

Wilt u uzelf beter leren kennen en leren van de ervaringen van anderen die soortgelijke problemen ervaren? Dan is groepstherapie voor u een goede mogelijkheid.

Het kan prettig zijn te ontdekken dat u niet de enige bent die deze klachten ervaart. Samen met anderen kunt u ervaringen delen en naar oplossingen zoeken.

In contact met anderen

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Net zoals in individuele therapie werkt u aan uw psychische problemen. U krijgt inzicht in uw eigen emoties en gedrag in interactie met anderen. Deze gevoelens staan in de therapie centraal. Groepsleden zijn een voorbeeld voor elkaar en kunnen elkaar steunen.

Hoe ziet een therapiegroep eruit?

Een groep bestaat meestal uit zes tot acht personen. De groep komt wekelijks bij elkaar in een bijeenkomst van (meestal) anderhalf uur. U werkt onder begeleiding van een of twee psychotherapeuten. Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, maar iedereen werkt wel aan zijn of haar eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten is er afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander, maar vaak kunt u veel leren van de andere  groepsleden.

Waarom kan een groep helpen?

In groepstherapie hebben alle groepsleden een rol in de therapie. In de groep gebeuren dingen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers hebben hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en moeilijkheden. Op grond daarvan reageren mensen op een bepaalde manier op anderen. Tijdens de therapie kunt u erachter komen wat anderen bij u oproepen en wordt u zich  bewust van de manier  waarop u  op anderen reageert. Deze aspecten bieden aanknopingspunten voor uw individuele therapie.