Individueel

In een individuele behandeling hebt u gesprekken met uw therapeut alleen. Hierin werkt u heel gericht aan de doelen en thema’s die voor u van belang zijn.

Individuele begeleiding

Bij individuele therapie werkt u, samen met uw therapeut in één-op-één sessie aan uw doelen. U krijgt inzicht in wat er precies met u aan de hand is en wat u daar zelf aan kunt doen. U leert om beter om te gaan met uw klachten. Naast de gesprekken krijgt opdrachten mee naar huis die u kunt toepassen in het dagelijks leven. Tijdens de individuele therapie richt u zich op het bereiken van de behandeldoelen die in het adviesgesprek zijn afgesproken.

Methodieken

Bij uw behandeling maken we gebruik van diverse ‘evidence based’ behandelmethoden. Dat zijn methoden waarvan de effectiviteit bewezen is. Belangrijk is dat de therapie u aanspreekt en dat deze aansluit bij uw specifieke problematiek. Globaal maken we de volgende onderverdeling:

  • Inzichtgevende therapie

Met inzichtgevende therapie leggen we de onderliggende innerlijke tegenstellingen bloot die aanleiding gaven tot uw problemen. Dit kan uw klachten verminderen en het kan ander gedrag voor u mogelijk maken.

  • Steunend structurerende therapie

Bij steunend structurerende therapie bekijken we hoe we opnieuw structuur in uw leven kunnen aanbrengen. Dat verstevigt uw basis. Het verwerken van bepaalde gevoelens is dan de volgende stap. Een steunend structurerende behandeling is dus meer gericht op het zoeken naar manieren om de lasten van uw problemen te verlichten en om herhaling te voorkomen.