Samen met uw partner of gezin

Tegenwoordig worden partnerrelatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd. De term systeem duidt op de sociale omgeving waarvan ieder mens deel uitmaakt.

Wat is een systeem?

Met ‘systeem’ worden de mensen om ons heen bedoeld met wie we een band hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we een oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

Samen in therapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat je samen met je partner of gezinsleden in therapie bent. Dat kan op verschillende manieren:
 

  • Partnerrelatietherapie

Apanta biedt hulp aan partners die in hun relatie problemen en spanningen ervaren. Tot op zekere hoogte zijn spanningen in een relatie normaal en gezond. Maar als je bij ernstige en terugkerende patronen, waardoor je niet meer weet hoe je samen verder moet, kan Apanta ondersteuning geven om er samen weer uit te komen.
 

  • Gezinstherapie

Bij gezinstherapie worden je gezinsleden betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor jouw klacht. Vaak leidt gezinstherapie ertoe dat gezinsleden op een andere manier met elkaar omgaan. Een probleem wordt daardoor beter hanteerbaar of verdwijnt soms zelfs helemaal. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijg je samen met je gezin handreikingen die je helpen om zelf oplossingen te vinden.