Een afspraak afzeggen?

Wilt u een afspraak afzeggen of verzetten, doet u dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Dat kan ook buiten openingstijden, ‘s avonds of in het weekend. U kunt dan onze voicemail inspreken.

Voorkom kosten

Als het u niet lukt om minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, brengen wij een bedrag van € 35,00 in rekening. Dit is slechts een gedeelte van de kosten die Apanta maakt doordat de afspraak niet door kan gaan. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U zult deze dus zelf moeten betalen.

Wij begrijpen dat er soms sprake is van overmacht. Uitzonderingen op deze regel zijn dan ook:

  • U bent slachtoffer van een verkeersongeval.
  • U bent (of een naaste is) acuut opgenomen in een ziekenhuis.
  • U hebt een sterfgeval in uw naaste omgeving (partner of bloedverwant).

In deze gevallen ontvangt u geen rekening.