Kosten en vergoedingen

Uw behandelingen bij Apanta-ggz worden in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Maar let op: de behandelingen tellen wel mee voor het eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gespecialiseerde ggz hebt u altijd een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

Reguliere vergoeding

Apanta is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ) en heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. Als u precies wilt weten op welke vergoedingen u recht hebt, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Alleen met verwijsbrief

Let op: de basisverzekering vergoedt de zorg alleen als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts.

Eigen risico

De behandeling die u krijgt bij Apanta telt mee voor het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering. De hoogte is afhankelijk van uw eigen verzekering, met een wettelijk minimum van € 385*. Dit bedrag wordt door uw verzekeraar in rekening gebracht voor alle zorgkosten die u maakt en moet u dus altijd zelf betalen. Alle kosten boven dit bedrag worden vergoed door uw verzekeraar. Voor jeugdigen onder de 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

Uw aanmelding wordt door ons gescreend, maar als na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat u beter elders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek en de administratieve verwerking het eigen risico. 

* Wanneer u zelf voor een hoger eigen risico heeft gekozen bij u zorgverzekeraar, is dit bedrag dus hoger.

Vergoeding via POZOB

Mogelijk bent u doorverwezen door een praktijkondersteuner ggz, die bij uw huisarts werkt (POH-ggz). In dat geval wordt uw behandeling bij Apanta vergoed door POZOB. Handige websites over vergoedingsregeling en zorgaanbod POZOB:

 

Onverzekerde zorg

Helaas worden vanaf 2014 niet meer alle behandelingen bij psychische klachten  vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding, rouw, werk-, relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde ggz. In die gevallen krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. U kunt bij Apanta echter wel terecht voor behandeling van deze klachten. U betaalt deze zorg dan zelf. We sturen u dan een factuur toe.

Het kan ook zijn dat uw klachten gerelateerd zijn aan een psychische stoornis die nog niet is vastgesteld. In dat geval wordt uw behandeling wel volledig vergoed.

Factuur na alleen intakegesprek?

U betaalt geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar uw wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken. Uw aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij u gepaste zorg kunnen bieden, wordt u bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat u beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. U ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan u zou verwachten voor enkel een intakegesprek. Dit heeft te maken met de landelijke manier van declareren in de ggz (DBC-systematiek).

Wanneer u na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in uw aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of uw situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met u en uw verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor u beter kan bieden. Zorgt u dus dat informatie in uw aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.