Wachttijden - cliënten 24 jaar en ouder

We vinden het uiteraard heel vervelend als iemand moet wachten op een behandeling. Het is vaak geen kleine stap om hulp in te schakelen. Helaas ontkomen we er niet altijd aan om met wachtlijsten te werken, maar we doen er wel alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. 

De wachttijden voor cliënten van 24 jaar en ouder zijn van verschillende factoren afhankelijk: het type verwijzing, uw zorgvraag en voor SGGZ (langdurige zorg) speelt ook mee hoe u verzekerd bent. Onderstaande wachttijden zijn de actuele wachttijden. Dit is de verwachting van wachttijd voor cliënten die zich nu aanmelden.

Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijd gaat in wanneer wij het aanmeldformulier én de verwijzing van de huisarts hebben ontvangen. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De aanmeldingswachttijd (A) is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt bij Apanta en het moment waarop het eerste gesprek plaatsvindt. 

De behandelingswachttijd (B) is het aantal weken tussen het eerste intakegesprek en de start van de behandeling.

Wachttijden SGGZ verschillen per zorgverzekeraar
Uw zorgverzekeraar valt onder een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels, kijkt u hier. U kunt uiteraard ook contact opnemen met ons wanneer u twijfelt onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt. Wij helpen u graag verder. 

Wachttijdindicatie - cliënten 24 jaar en ouder

Datum wachttijd actualisatie: 18 januari 2021

ZORGSTRAAT & GBGGZ (kortdurende hulp)

Type verwijzing Type zorgvraag Wachttijd
Zorgstraat (VIP Live) Angst- en stemmingsstoornissen 8 weken
  Partner- relatietherapie (PRT) 8 weken
  Trauma (EMDR) 8 weken
     
GBGGZ n.v.t. 8 weken

SGGZ (langdurige hulp)

Type verwijzing Type zorgvraag Wachttijd wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die valt onder Zilveren Kruis (Achmea) Wachttijd wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die valt onder VGZ, DSW, VRZ (Multizorg), Caresq, ASR of CZ Wachttijd wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die valt onder Menzis
SGGZ Eetstoornissen A: 3 / B: 2 A: 3 / B: 2 A: 3 / B: 2
  ADHD A: 28 / B: 8 A: 32 / B: 8 A: 16 / B: 8
  Autisme A: 28 / B: 8 A: 32 / B: 8 A: 16 / B: 8
  Angst & Stemmingsstoornissen A: 34 / B: 2 A: 34 / B: 2 A: 20 / B: 2
  Persoonlijkheidsstoornissen A: 34 / B: 2 A: 34 / B: 2 A: 20 / B: 2
  Overig (ik weet het niet) A: 34 / B: 2 A: 34 / B: 2 A: 20 / B: 2

Wachttijdbemiddeling

Wanneer de wachttijd voor u te lang is, adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling wachttijdbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken samen met u eerst naar uw situatie en uw wensen. Hoe lang kunt u nog wachten? Hoe ver wilt u maximaal reizen voor een behandeling? Daarna bespreken zij met u de mogelijkheden.

De zorgadviseur zal u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

Contactgegevens wachttijdbemiddeling (overzicht koepels

  • CZ: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van CZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar het CZ Zorgteam via  013 - 5949110.
  • VGZ: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van VGZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar VGZ op nummer 088 - 1311611.
  • Menzis: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Menzis kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar Menzis op nummer 088 - 2224242.
  • Zilveren Kruis (voorheen Achmea): Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Zilveren Kruis (voorheen Achmea) kunt u kijken op de website of bellen met de Zorgcoach: 071-3640280.
  • DSW: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van DSW kunt u meer lezen op de website van DSW en het wachtlijstbemiddelingsformulier invullen via MijnDSW of bellen naar 010 - 2466466.
  • VRZ (voorheen Multizorg): Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van VRZ kunt u het contactformulier op hun website invullen. 
  • Caresq: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Caresq kunt u het contactformulier op hun website invullen.