Wachttijden - cliënten 24 jaar en ouder

We vinden het uiteraard heel vervelend als iemand moet wachten op een behandeling. Het is vaak geen kleine stap om hulp in te schakelen. Op dit moment heeft Apanta te maken met oplopende wachttijden door een forse toename in het aantal aanmeldingen. We vinden dat ontzettend vervelend. We adviseren je om je breed te oriënteren, mogelijk zijn er andere zorgaanbieders waar je sneller terecht kunt. Jouw huisarts en/of zorgverzekeraar kunnen je hierbij helpen. 

De wachttijden voor cliënten van 24 jaar en ouder zijn van verschillende factoren afhankelijk: het type verwijzing, je zorgvraag en voor SGGZ (langdurige zorg) speelt ook mee hoe je verzekerd bent. Onderstaande wachttijden zijn de actuele wachttijden. Dit is de verwachting van wachttijd voor cliënten die zich nu aanmelden.


 

Aanmelding voor psychodiagnostisch onderzoek momenteel niet mogelijk

Het is momenteel voor volwassenen (vanaf 24 jaar) niet mogelijk om aan te melden voor een vraag om psychodiagnostisch onderzoek. Hiermee bedoelen we diagnostiek met als doel om vast te stellen of er sprake is van ADHD of Autisme. De reden voor deze aanmeldstop is dat Apanta de laatste maanden is overstelpt met deze aanvragen. Veel meer dan de capaciteit toelaat. Het spijt ons dit te moeten melden.

Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijd gaat in wanneer wij het aanmeldformulier én de verwijzing van de huisarts hebben ontvangen. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wachttijden SGGZ verschillen per zorgverzekeraar
Je zorgverzekeraar valt onder een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels, kijk je hier. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met ons wanneer je twijfelt onder welke koepel jouw zorgverzekeraar valt. Wij helpen je graag verder.


 

Wachttijdindicatie - cliënten 24 jaar en ouder

Datum wachttijd actualisatie: 11 juni 2024


Volledig online behandeling bij kortdurende hulpvragen (Nederlands -en Engelstalig)
Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat je in aanmerking komt voor een volledig online behandeling. In het aanmeldformulier vermeld je of je openstaat voor online behandelen. Wanneer je ervoor openstaat, kijken wij in de screening of je -met de hulpvraag die jij hebt- in aanmerking komt. 
 

  • Online behandeling is alleen mogelijk bij kortdurende hulpvragen (GBGGZ)
  • Wanneer uit de screening blijkt dat je in aanmerking komt voor (volledige) online behandeling, word je hierover ingelicht.
  • Mogelijk is de wachttijd hierdoor minder lang dan bij een reguliere behandeling.
  • Bij online behandeling is er geen mogelijkheid voor (een combinatie met) fysieke afspraken. Alle afspraken zijn dus volledig online.
  • Blijkt tijdens het traject dat kortdurende online behandeling niet afdoende of niet passend is, dan word je op de reguliere wachtlijst geplaatst met de oorspronkelijke aanmelddatum.

GBGGZ (kortdurende hulp)

Type verwijzing Zorgkoepel Wachttijd
GBGGZ Menzis 13 weken
GBGGZ CZ 6 weken
GBGGZ overige zorgkoepels 10-12 weken
International (anderstaligen) alle zorgkoepels 10-30 weken
Online behandeling alle zorgkoepels 2-4 weken

SGGZ (langdurige hulp)

Type verwijzing Zorgkoepel Wachttijd Specifieke zorgtypering Wachttijd
         
SGGZ alle zorgkoepels circa 38 weken Eetstoornissen 4 tot 6 weken
International (anderstaligen) aanmeldstop      

 

Wachttijdbemiddeling

Wanneer de wachttijd voor jou te lang is, adviseren wij je contact op te nemen met de afdeling wachttijdbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken samen met jou eerst naar je situatie en je wensen. Hoe lang kun je nog wachten? Hoe ver wil je maximaal reizen voor een behandeling? Daarna bespreken zij met jou de mogelijkheden.

De zorgadviseur zal je ondersteunen, zodat je mogelijk sneller gehopen kan worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 10 weken.

De werkwijze voor wachttijdbemiddeling verschilt per zorgverzekeraar. Kijk op de website www.mijnzorgverzekeraar.nl voor de contactgegevens van alle zorgverzekeraars.