Wachttijden - cliënten jonger dan 16 jaar

Kinderen onder de 16 jaar worden bij Apanta binnen de afdeling Kind&Jeugd behandeld. De kosten van de geleverde zorg worden door Apanta rechtstreeks in rekening gebracht bij uw gemeente die de zorg financiert voor kinderen onder de 18 jaar. Apanta heeft contracten met alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven en de omliggende gemeenten, Dommelvallei+*, Peel 6.1). Mocht u in een andere gemeente wonen, maar wilt u voor uw kind wel zorg ontvangen van Apanta, dient u eerst contact op te nemen met uw gemeente.

Wachttijdindicatie - cliënten tot 16 jaar

Datum actualisatie: 3 oktober 2019

Wachttijd tot telefonische intake (aanmeldingswachttijd): 2 weken

Wachttijd tot start behandeling (behandelingswachttijd): 10 weken na telefonisch intakegesprek

Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijd gaat in wanneer wij het aanmeldformulier, de verwijzing van de huisarts en/of de beschikking van de gemeente én de toestemmingsverklarings hebben ontvangen. Als u alleen een verwijzing heeft, zorgen wij voor de beschikking. 

De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De aanmeldingswachttijd (A) is het aantal weken tussen het moment dat u uw kind aanmeldt bij Apanta en het moment waarop het eerste telefonische gesprek plaatsvindt. 

De behandelingswachttijd (B) is het aantal weken tussen het eerste telefonische intakegesprek en de start van de behandeling en/of diagnostiek. Bij onze afdeling Kind en Jeugd vindt in veel gevallen voorafgaand aan de start van de behandeling diagnostiek plaats.