Wachttijden - cliënten jonger dan 18 jaar

We vinden het uiteraard heel vervelend als iemand moet wachten op een behandeling. Het is vaak geen kleine stap om hulp in te schakelen. Helaas ontkomen we er niet altijd aan om met wachtlijsten te werken, maar we doen er wel alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. 

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden bij Apanta binnen de afdeling Kind&Jeugd behandeld. De kosten van de geleverde zorg worden door Apanta rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeente die de zorg financiert voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 

Apanta heeft contracten met alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven en de omliggende gemeenten, Dommelvallei+*, Peel 6.1). Mocht de cliënt in een andere gemeente wonen, maar wilt hij of zij wel in aanmerking komen voor zorg van Apanta, dan moet er eerst contact opgenomen worden met de gemeente waar de cliënt woont.

Let op: indien de cliënt tijdens de wachttijd 18 jaar wordt, geldt de voorwaarde dat de zorg gefinancierd wordt door de zorgverzekeraar (zie de informatie bij 'wachttijd 18 jaar t/m 23 jaar'). Dit heeft gevolgen voor het eigen risico.


 

Wachttijdindicatie - cliënten tot 18 jaar

Datum actualisatie: 9 juli 2024

Na je aanmelding volgt eerst een telefonische screening. Deze vindt plaats binnen 7 tot 8 weken nadat je aanmelding compleet* is.

Wachttijd tot start behandeling (behandelingswachttijd):   

23 tot 27 weken

N.B. Uitzondering op de wachttijd: Er geldt voorrang voor cliënten onder 18 jaar die eerder in zorg zijn geweest, waarbij de vraag is om opnieuw de medicatie te beoordelen (voor een kort en afgebakend farmacotherapie traject).

 

*Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijd gaat in wanneer wij het aanmeldformulier, de verwijzing van de huisarts en/of de beschikking van de gemeente én de toestemmingsverklaring hebben ontvangen. Als er alleen een verwijzing is, zorgen wij voor de beschikking. 

De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.