Behandelzorg & registratie

FAQ

Hoe moet ik registreren? 
Het is echt belangrijk dat goed inzichtelijk is hoe ieders agenda eruit ziet. Zie je cliënten face-to-face of ga je afspraken omzetten, geef dit dan duidelijk aan in je agenda: we kunnen dan zien hoeveel mensen op welk moment op locatie zullen zijn. Vragen hierover mag je stellen aan Brigitte via b.leenen@verwijder-dit.apanta-ggz.nl 

Hoe registreer je? 

  1. Start de tekst in je afspraak met ‘afspraak op locatie’ of ‘beeldbellen’.
  2. Geef je afspraak een kleur: beeldbelafspraak > geel, face to face contact > oranje 

Wat doe ik als ik mijn agenda niet volkrijg?
Als je ruimte hebt voor nieuwe cliënten, geef dat dan tijdig aan bij het secretariaat. Als er voor jouw functie onvoldoende cliëntgericht werk is, kunnen we kijken naar andere werkzaamheden. Om deze werkzaamheden inzichtelijk te maken willen we iedereen vragen mee te denken over klussen in brede zin. Heb je ideeën, mail ze naar Inge via i.hansen@verwijder-dit.apanta-ggz.nl zodat zij een takenlijst kan ontwikkelen. Zodra een medewerker aangeeft ruimte te hebben, wordt er in overleg met de eigen TC-er een plan gemaakt.

Mijn cliënt raakt in crisis/ik maak me zorgen om een cliënt, wat moet ik doen? 
Zoek een Regiebehandelaar voor overleg. 

Bereikbaarheid regiebehandelaar (RB), psychiater of teamcoördinator (TC)
Regiebehandelaren (RB), psychiaters of teamcoördinatoren (TC) moeten op werkdagen goed bereikbaar zijn: op kantoor, dan wel thuis. Als ze thuis werken, plaatsen ze hun telefoonummer in de Medicore agenda. 

Hoe moet ik mijn (beeld)belafspraken registreren? Hanteren we de normtijden zoals bij face to face contacten?
De komende tijd mag je normtijden bijstellen naar werkelijk bestede tijd.


Ik maak me zorgen om kinderen in een gezin. Wat kan ik doen?

Als er kinderen thuis in een situatie verblijven die hun ontwikkeling bedreigt, dan kunnen wij daar iets aan doen! Dat kunnen kinderen zijn die zelf cliënt zijn bij Apanta, of kinderen waarvan ouder(s) onze cliënt zijn. Gemeenten vragen ons deze situaties kenbaar te maken bij de lokale toegang (WIJ Eindhoven, CJG etc.) waarna de toegang ervoor kan zorgen dat deze kinderen weer naar school kunnen. Een lijst met de telefoonnummers per gemeente is hier te vinden.

NB: Is de situatie ernstiger, volg dan de meldcode kindermishandeling (zie Apanta Handboek).