Behandelzorg & registratie

Uitgangspunten behandelzorg

Sandra, Hanneke en de Teamcoördinatoren hebben op 17 maart maatregelen met elkaar afgesproken ten aanzien van onze behandelzorg. Dit beleid geldt in principe tot 6 april, tenzij de situatie zodanig verandert dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

Uitgangspunten:
Er vindt zo min mogelijk fysiek contact en zo min mogelijk mensen naar onze locaties toe laten komen. Dit geldt sowieso voor cliënten. Voor behandelaren worden in overleg met leidinggevenden afspraken gemaakt over (deels) thuiswerken.

T/m 6 april hebben we geen afspraken op onze locaties waarvoor fysiek contact nodig is: dus geen diagnostiek, systeemtaxaties en cliënten voor EMDR ontvangen op kantoor. Deze afspraken moeten worden verzet tot na 6 april. Behandelaar is verantwoordelijk voor het verzetten en inplannen belafspraken ter overbrugging.

Uitzonderingen:
Wanneer nodig kunnen psychiatrische intakes (gewicht, lengte, inschatting van gezin bij K&J) wel naar locaties komen. Mits geen gezondheidsklachten bij cliënt en behandelaar.


 

FAQ Behandelzorg & registratie

Mag ik mijn cliënt toch op locatie zien?
Momenteel laten we zoveel mogelijk doorgaan via telefonisch contact of beeldbellen en mag je alleen als het echt medisch noodzakelijk is (of in crisogene situaties) cliënten face-to-face zien. 

Wat doen we met de groepen?
Fysiek gaan er geen groepen door de komende weken. Er is wel een mogelijkheid voor videobellen met groepen (zie instructie). Cliënten die normaal gesproken in groepen zitten en waarvan de groep niet doorgaat met behulp van videobellen, moeten allemaal gebeld worden.  

Er mogen geen nieuwe groepsleden toegevoegd worden aan bestaande groepen. Deze cliënten die zouden starten, ontvangen een nette mail en worden zo nodig individueel overbrugt via (beeld)bellen.

Welke afspraken kunnen niet doorgaan?
Specifieke therapieën zoals EMDR kunnen niet doorgaan. Systeemtherapie kan in sommige gevallen wel doorgaan via beeldbellen, in andere gevallen verzet de behandelaar zelf de afspraak. Diagnostiek waarvoor testmateriaal wordt ingezet, kunnen niet op afstand worden verricht en worden geannuleerd. Sommige afspraken met een arts vragen om fysieke aanwezigheid, bijvoorbeeld omdat het belangrijk is om bloeddruk en gewicht te monitoren. Deze afspraken worden ook geannuleerd. Het is aan de behandelaar om met de cliënt te kijken hoe de komende periode overbrugt kan worden en wat daarvoor nodig is. 

Hoe moet ik omgaan met productieverlies? Wat moet ik doen als ik mijn agenda niet vol krijg? 
Denk na over een oplossing, bijvoorbeeld extra intakes of een andere neventaak? Zijn er taken die je eigenlijk later dit jaar zou oppakken maar nu al kunt uitvoeren? Mail zo concreet mogelijk je voorstel naar je TC-er. Hou ook bij in je agenda als je eerder naar huis gaat of geen werk kunt verrichten. Dat is niet voor ‘ons’, maar mogelijk voor later om productieverlies gecompenseerd te krijgen middels regelingen die nu door de overheid worden ingericht.

Behandelaren moeten goed aangeven in hun Medicore agenda waar ze werken en wat hun werktijden zijn. Ze vermelden hun telefoonnummer in hun Medicore agenda met de melding: ‘Thuiswerken, bereikbaar via 06-....’

Hoe moet ik registreren? 
Om goed in beeld te kunnen brengen wat wel en niet geregistreerd wordt, graag in je Medicore agenda geen kleur geven aan je afspraken, maar in de notities aangeven wat de status is, bijvoorbeeld 'Afspraak afgemeld door cliënt' of 'Afspraak omgezet in beeldbellen'. Vragen hierover mag je stellen aan Brigitte via b.leenen@verwijder-dit.apanta-ggz.nl 

Mijn cliënt raakt in crisis/ik maak me zorgen om een client, wat moet ik doen? 
Zoek een Regiebehandelaar voor overleg. 

Bereikbaarheid regiebehandelaar (RB), psychiater of teamcoördinator (TC)
Regiebehandelaren (RB), psychiaters of teamcoördinatoren (TC) moeten op werkdagen goed bereikbaar zijn: op kantoor, dan wel thuis. Als ze thuis werken, plaatsen ze hun telefoonummer in de Medicore agenda. Wanneer er wordt besloten om op zaterdag open te gaan, zal er ook een RB bereikbaar zijn voor overleg.

Wat doe ik als een (VDI-)cliënt niet wil beeldbellen en/of de behandeling wil pauzeren? 
Er wordt sowieso een telefonisch contact ingepland. We geven voorrang aan vervolgintakes in plaats van VDI’s: deze mensen zijn al eerder in VDI gezien en VDI-inschatting is lastiger via beeldbellen.

In MDO’s moeten alternatieve plannen gemaakt worden t.a.v. regulier behandelaanbod: hoe kunnen we overbruggen tot 6 april (en eventueel daarna?)

Behandelaren moeten bij het secretariaat aangeven wat er ingepland kan worden op momenten van ‘gaten’ (bij voorkeur vervolgintakes en vervolgens behandelsessies).

Hoe moet ik mijn (beeld)belafspraken registreren? Hanteren we de normtijden zoals bij face to face contacten?
De komende weken mag je normtijden bijstellen naar werkelijk bestede tijd.