Behandelzorg & registratie

Face-to-face contacten & groepsbehandelingen vanaf 11 mei

Geplaatst op 7 mei

Uit de inventarisatie hebben we opgemaakt dat de wensen van collega’s om weer op locatie te komen werken om een deel van de cliënten weer te kunnen zien, heel wisselend zijn. Van collega’s die het liefst iedereen face-to-face willen zien tot collega’s die volledig thuis willen blijven werken en alles daar tussenin. Wanneer de productie er niet onder leidt en de behandelingen geen vertragingen oplopen, kunnen we ieders wensen honoreren. Doelmatig behandelen is hierbij de norm. We gaan er vanuit dat jij op dit moment het beste kunt bepalen hoe je je cliënten zo goed mogelijk kunt behandelen. 

We hebben daarom het volgende besloten:

1. FACE-TO-FACE AFSPRAKEN
Je mag gaan uitvoeren wat je hebt aangegeven te willen gaan doen vanaf 11 mei, met daarbij de volgende kanttekeningen:

 • Probeer afspraken zo veel mogelijk af te wisselen: beeldbellen en face-to-face 
 • Probeer je afspraken te starten op wisselende tijden, zie verdere uitleg onder 'Afspraken omzetten?'.
 • Wanneer je hebt aangegeven dat je het liefst al je cliënten weer face-to-face wil zien, vragen we je vriendelijk om te kijken met welke cliënten je toch nog (deels) kunt blijven beeldbellen. 
 • Groepsbijeenkomsten tot 10 personen mogen vanaf 11 mei weer face-to-face plaatsvinden. Uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter afstand: de groepsruimtes zijn hierop ingedeeld. Wanneer je je groep face-to-face wil voortzetten, geef dit dan zo snel mogelijk aan via groepen@verwijder-dit.apanta-ggz.nl. Zo kan Marianne samen met Lia die de groepsruimtes indeelt, kijken wat er mogelijk is. Bespreek een eventuele overgang zelf met de deelnemers van je groep. 

2. HYGIENEMAATREGELEN
Houd de hygiënemaatregelen in acht en spreek cliënten en collega’s aan wanneer je het gevoel hebt dat ze niet (goed) worden nageleeft: 

 • Houd 1,5meter afstand,
 • Hoest en nies in je elleboog,
 • Was je handen regelmatig met water en zeep,
 • Desinfecteer je telefoon, toetsenbord, muis en deurklink extra na een werkdag,
 • Blijf thuis als je klachten vertoont of iemand in je gezin koorts heeft of kortademig is. 

Vanaf maandag 11 mei gaan de voordeuren weer open.
De balies zullen overdag bezet zijn zodat cliënten die binnenkomen een aanspreekpunt hebben. Cliënten kunnen, net als medewerkers, gebruikmaken van mondkapjes, hygiënedoekjes en -gel. Ze worden op meerdere plekken en manieren gewezen op de hygiënemaatregelen. De wachtkamers zijn ingericht op 1,5 meter afstand en op de toiletten is aangegeven welke ter gebruik van de medewerkers of cliënten zijn. 

3. AVONDOPENSTELLING
Er lijkt momenteel te weinig animo om in de avonden open te gaan.
 Er wordt wel regelmatig op dinsdag- en donderdagavond in Veldhoven gewerkt, maar er worden dan nog geen cliënten gezien. Wil je je ‘normale’ avond weer gaan werken om cliënten te zien? Probeer te overleggen met collega’s: wanneer je wekelijks met minimaal 2 collega’s op dezelfde locatie op dezelfde avond wil werken, kan dat geregeld worden. Laat het ons weten via corona@apanta-ggz.nl zodat we een avondmedewerker kunnen regelen en de beveiliging op de hoogte kunnen stellen. 

WE DOEN HET SAMEN 
Het blijft zoeken hoe we het beste om kunnen gaan met de versoeping van de maatregelen. We blijven continu overleggen en waar nodig aanpassingen doorvoeren. Want alleen als we het goed organiseren & iedereen rekening houdt met elkaar, kunnen we het veilig houden voor iedereen!

Heb je vragen of suggesties? Mail naar corona@verwijder-dit.apanta-ggz.nl 


 

Ik maak me zorgen om kinderen in een gezin. Wat kan ik doen?

Als er kinderen door de sluiting van scholen thuis in een situatie verblijven die hun ontwikkeling bedreigt, dan kunnen wij daar iets aan doen! Dat kunnen kinderen zijn die zelf cliënt zijn bij Apanta, of kinderen waarvan ouder(s) onze cliënt zijn. Gemeenten vragen ons deze situaties kenbaar te maken bij de lokale toegang (WIJ Eindhoven, CJG etc.) waarna de toegang ervoor kan zorgen dat deze kinderen weer naar school kunnen. Een lijst met de telefoonnummers per gemeente is hier te vinden.

NB: Is de situatie ernstiger, volg dan de meldcode kindermishandeling (zie Apanta Handboek). 


 

FAQ

Hoe moet ik registreren? 
Het is echt belangrijk dat goed inzichtelijk is hoe ieders agenda eruit ziet. Zie je al cliënten face-to-face of ga je afspraken omzetten, geef dit dan duidelijk aan in je agenda: we kunnen dan zien hoeveel mensen op welk moment op locatie zullen zijn. Vragen hierover mag je stellen aan Brigitte via b.leenen@verwijder-dit.apanta-ggz.nl 

Hoe registreer je? 

 1. Start de tekst in je afspraak met ‘afspraak op locatie’ of ‘beeldbellen’.
 2. Geef je afspraak een kleur: beeldbelafspraak > geel, face to face contact > oranje 

Wat doe ik als ik mijn agenda niet volkrijg?
Als je ruimte hebt voor nieuwe cliënten, geef dat dan tijdig aan bij het secretariaat. Als er voor jouw functie onvoldoende cliëntgericht werk is, kunnen we kijken naar andere werkzaamheden. Om deze werkzaamheden inzichtelijk te maken willen we iedereen vragen mee te denken over klussen in brede zin. Heb je ideeën, mail ze naar Inge via i.hansen@verwijder-dit.apanta-ggz.nl zodat zij een takenlijst kan ontwikkelen. Zodra een medewerker aangeeft ruimte te hebben, wordt er in overleg met de eigen TC-er een plan gemaakt.

Mijn cliënt raakt in crisis/ik maak me zorgen om een cliënt, wat moet ik doen? 
Zoek een Regiebehandelaar voor overleg. 

Bereikbaarheid regiebehandelaar (RB), psychiater of teamcoördinator (TC)
Regiebehandelaren (RB), psychiaters of teamcoördinatoren (TC) moeten op werkdagen goed bereikbaar zijn: op kantoor, dan wel thuis. Als ze thuis werken, plaatsen ze hun telefoonummer in de Medicore agenda. 

Hoe moet ik mijn (beeld)belafspraken registreren? Hanteren we de normtijden zoals bij face to face contacten?
De komende weken mag je normtijden bijstellen naar werkelijk bestede tijd.