HRM-gerelateerde vragen in het kader van Corona

Nieuw op deze pagina:

  • Bijzonder verlof (23 maart)
  • (Mei)vakantie intrekken (23 maart) 
  • Tips voor thuiswerken (23 maart)

     

FAQ

Waar moet ik zijn voor ziekmeldingen? 
Dit kun je doen via de reguliere procedure: dus bellen (of voicemail inspreken) naar het secretariaat en de verzuimtelefoon. Hetzelfde geldt voor hersteld melden. HRM zal z.s.m. na je ziekmelding contact met je opnemen om klachten te inventariseren en te kijken wat er nodig is in het overnemen van de caseload. Normaal gaat dat via de TC’er maar zal komende weken via HRM lopen.

  • Secretariaat: 040-2545759
  • Verzuimtelefoon: 06-31385231

Mag ik met milde klachten of bij twijfel naar kantoor komen? 
Bij twijfel en milde klachten vragen wij je thuis te werken.

Hoe is de bezetting? Waar kan ik het 'Corona-rooster' vinden?
Angelique houdt een Corona-rooster bij op de N-schijf. Het is helaas niet mogelijk om dit excel-bestand toe te voegen op deze website, aangezien het bestand continu wordt bijgewerkt. Je kunt het vinden via N:\Apanta\Roosters
Door op het pijltje bovenaan een kolom te klikken, kun je in het excel-bestand informatie filteren. Bijvoorbeeld: als je klikt op het pijltje in kolom H en je kiest dan voor 'VHV', dan zie je wie er op die dag in Veldhoven werkt. Je kunt ook een dagdeel filteren om te zien wie er werkt: klik op het pijltje via 'dagdeel' en kies filteren op kleur. 

Hoe zit het met de arbeidstijdverkorting? 
Op dinsdagavond 17 maart bleek uit de persconferentie door diverse ministers dat de regeling voor werktijdverkorting per direct is vervallen en de overheid met een nieuwe tijdelijke, gunstigere ‘Corona-maatregel’ komt: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De precieze uitvoering is nog niet duidelijk, maar het betekent in ieder geval dat je als medewerker niet in de ww hoeft. Voor meer info verwijzen we naar de mail van Rebekka (17 maart) en de mails hierover die nog volgen. 
 

Thuiswerken

Ik wil thuiswerken/mijn rooster aanpassen/op zaterdag werken/minder uren werken? Mag dat? 
In principe staan we positief ten opzichte van thuiswerken. Onder voorwaarde dat je dit goed geregeld krijgt; dus met goed functionerende apparatuur en een degelijke, rustige werkplek. Hiermee verklein je voor jezelf en voor je collega’s risico’s maximaal. Mail een concreet voorstel naar Angelique. In eerste instantie mag je je voorstel direct gaan uitvoeren. Angelique verzamelt alle voorstellen en legt deze twee keer per week voor aan TC-ers en HRM. Zo beoordelen we of er bezettingsproblemen ontstaan of andere knelpunten in de continuïteit of kwaliteit van zorg. Mocht dat zo zijn, dan kan het zijn dat we terugkomen op jouw voorstel.

Hoe zit het met de kosten voor thuis bellen/thuis internetten/gebruik eigen apparatuur? 
We doen een beroep op je flexibiliteit. Er zijn geen mobiele abbonnementen meer (nog wel telefoons zonder sim). Gebruik zo veel mogelijk je Wifi; met collega’s kun je bellen via Whatsapp, ook groepsgesprekken. Als je toch telefoonkosten maakt dan mag je die bij Apanta declareren.

Ik heb geen eigen laptop en wil thuiswerken. Kan Apanta iets betekenen?
We doen een beroep op je flexibiliteit. Hopelijk lukt het eigen apparatuur te regelen. Apanta heeft een beperkt aantal laptops ter beschikking. Mail naar facility met een concreet verzoek.


 

Bijzonder verlof

Let op: deze informatie is nieuw (23 maart)!

Lukt het je een dag of dagdeel absoluut niet om opvang te regelen voor je kind(eren) of je werktijden te schuiven? Dan is het mogelijk om hier bijzonder verlof voor aan te vragen. 

Let op! Het aanvragen van bijzonder verlof om deze reden kan alleen in overleg met en na toestemming van HRM.  

Wil je hier gebruik van maken? Bel naar Rebekka (06 14 99 70 61) of mail naar HRM@verwijder-dit.apanta-ggz.nl en geef je telefoonnummer door, Rebekka belt dan z.s.m. terug.

Ook wanneer je minder uren maakt dan je oorspronkelijke arbeidsduur, doordat je geen cliënten hebt / geen andere werkzaamheden meer kan verrichten, o.i.d., willen wij je vragen hier bijzonder verlof voor aan te vragen.

Let op! Dit kan alleen na afstemming met en toestemming van je TC’er. Samen wordt besloten dat er echt geen werkzaamheden meer zijn.  

Wanneer er akkoord is dient het verlof nog aangevraagd te worden via Insite. Bij 'type verlof' kun je kiezen voor Corona en bij 'reden verlof' kies je voor Coronavirus.

Door al deze uren te registreren wordt inzichtelijk hoeveel uur wij missen door het coronavirus. Dit hebben wij later wellicht nodig in de verantwoording om aanspraak te maken op de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

Deze regeling is van toepassing t/m 6 april 2020. We zullen de landelijke ontwikkelingen blijven volgen en jullie op de hoogte houden over het verloop van deze regeling.

Tip: Omdat jij een cruciaal beroep hebt in de zorg, kun je aanspraak maken op nood-kinderopvang. Hiervoor hoeft je partner niet perse ook een cruciaal beroep of in een vitaal proces te werken. Meer info, zie deze website.


 

Vakantie

Let op: deze informatie is nieuw (23 maart)!

De meivakantie komt er aan en we verwachten dat veel vakanties wegens het coronavirus geannuleerd zijn of zullen worden. Graag willen we jullie er op attenderen dat dit niet betekent dat je een reeds aangevraagde en geaccordeerde verlofaanvraag in kan trekken.

Mocht het zo zijn dat je een verlofaanvraag in wilt trekken, dan stem je dit af met een TC’er. Er wordt dan gekeken of:

  • je voor je volledige arbeidsduur inzetbaar bent
  • je aanwezigheid nodig is voor de bezetting van je team omdat er bijvoorbeeld veel collega’s ziek zijn

Is het antwoord ja, dan kan de TC’er besluiten dat het verlof ingetrokken mag worden.

Is het antwoord nee, dan zal de verlofaanvraag niet ingetrokken worden en wordt de medewerker gehouden aan de vakantie die aangevraagd is.

Hiermee willen we voorkomen dat medewerkers nu te veel en te lang doorwerken (met regelmaat afstand nemen van het werk blijft ook nu belangrijk!), maar ook dat een grote groep collega’s in de tweede helft van het jaar verlof op willen nemen. Dit zou inhouden dat we dan problemen gaan krijgen met de bezetting en wellicht niet alle verlofaanvragen kunnen accorderen.

Hiermee volgen we de richtlijnen van GGZ Nederland: is er voldoende werk dan mag het verlof ingetrokken worden, is er onvoldoende werk dan verplichten wij de medewerker om de reeds aangevraagde en goedgekeurde vakantie aan te houden. 

Heb je vragen? Mail naar HRM.