De intake: je hebt de stap gezet

Voordat de behandeling start, krijg je een intake. We onderzoeken dan wat er precies aan de hand is en aan welke doelen je wilt werken. Zo kunnen we samen bepalen welke hulp het beste bij jou past. We kijken daarbij ook naar de relatie tussen jouw klachten en al je persoonlijke omstandigheden. Soms is aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig om de diagnose helemaal rond te krijgen.

Van intake naar behandelplan

Als het beeld compleet is, bespreken we welke vorm van hulp je gaat krijgen, hoe lang de behandeling gaat duren en waaruit de hulp bestaat. Ook wordt duidelijk wat het doel is waar je naartoe werkt. Dit leggen we vast in een behandelplan. Jouw behandelaar stelt dit plan samen met jou op. Het is immers belangrijk dat jullie het hier samen over eens zijn.

Start van de behandeling

Wanneer je het met de behandelaar eens bent over het behandelplan start de behandeling. Die behandeling kan individueel zijn, in een groep of met je ouders.

Alternatieven

Als na de intakefase blijkt dat Apanta niet de aangewezen instelling voor jouw problemen is, dan bespreken we samen waarom een behandeling bij ons niet passend is en wat de alternatieven zijn. Ook zorgen we voor een zorgvuldige overdracht en begeleiden we je tot je op een nieuwe plek bent.