Wachttijden bij Apanta-jong

Als je eenmaal de stap hebt gezet om hulp te zoeken, dan wil je die ook zo snel mogelijk krijgen. Helaas ontkomen we er niet altijd aan om te werken met een wachtlijst. Dit heeft met name te maken met de beperkte budgetten die we ontvangen vanuit de zorgverzekeraars, waardoor we behandelingen moeten spreiden over het jaar. We vinden het uiteraard heel vervelend als je moet wachten op je behandeling en doen alles wat we kunnen om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. 

Actuele wachttijden >