Een angststoornis, wat is dat?

Iedereen voelt zich wel eens bang of angstig. Dat is maar goed ook, want zo waarschuwt je lichaam voor gevaar. Het wordt anders als je bang bent voor dingen die eigenlijk niet gevaarlijk zijn. Dit kan heel hinderlijk zijn in je leven. Gelukkig is het goed te behandelen.

Beperkte bewegingsvrijheid

Angst kan je leven zo gaan beheersen dat je er last van hebt in het contact met andere mensen, in je werk of op school. Bijvoorbeeld doordat je niet meer buiten komt, andere mensen niet meer spreekt of ergens niet meer heen durft. Je weet wel dat jouw angst onredelijk of overdreven is, maar toch gaat het niet over.

Om wat voor soort stoornissen gaat het?

Als je paniekaanvallen hebt of zo bang bent voor bepaalde situaties dat je niet meer normaal kunt leven, is er sprake van een stoornis. Als je steeds dezelfde gedachten hebt terwijl je dat niet wilt, of dingen moet doen van jezelf omdat je het gevoel hebt dat alles anders mis gaat, heb je misschien een dwangstoornis. Wanneer je te maken hebt gehad met geweld, raak je de angstreactie in je lichaam soms niet meer kwijt. De gedachten hierover komen steeds terug, in dit geval spreken we van een stress-stoornis.

Waar komt het vandaan?

Vaak ontstaat een angststoornis na een grote gebeurtenis die je leven verandert. Een sterfgeval bijvoorbeeld, een verhuizing of de scheiding van je ouders. Hoe jij reageert op gebeurtenissen is ook van invloed. Als je het bijvoorbeeld moeilijk vindt om voor jezelf op te komen en problemen liever uit de weg gaat, is de kans op een angststoornis groter.

Hoe Apanta jou kan helpen

Angststoornissen zijn een specialisme van Apanta.  We kijken  naar jou  als persoon en naar jouw specifieke situatie. Hoe ben je hier in terecht gekomen? Wat kun je zelf doen? Hoe kan je omgeving je steunen? Niet iedereen met een angststoornis  ervaart dezelfde klachten of heeft er evenveel last van in het dagelijks leven. Wij zoeken, samen met jou, naar een passende therapie.

Lees meer over een behandeling van angst en paniek bij Apanta.

Informatie NVvP

Op www.nvvp.net vindt u algemene informatie over angststoornis van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.