Module Psychotherapie

In deze module krijg je inzicht in de achtergrond en betekenis van de problematiek die ten grondslag ligt aan de eetstoornis. Je zoekt naar oplossingen om deze problematiek hanteerbaar te maken en werkt aan het vergroten van je zelfvertrouwen.

Werkwijze

  • Met (cognitieve) gedragstherapie krijg je inzicht in onderliggende gedachten en gevoelens die de eetstoornis in stand houden. Je leert deze bij te stellen om aan gedragsverandering te werken.
  • Met dialectische gedragstherapie werken we aan het herstellen van het contact met je gevoelsleven. Je leert je emoties op een adequate manier te regelen.
  • Met oplossingsgerichte therapie kijken we naar je gewenste toekomst. We onderzoeken welke oplossingen helpen om deze toekomst te bereiken.

    Duur

    Wekelijkse groepssessies van 1,5 uur, gedurende een periode van 3 maanden. Na 3 maanden evalueren we de voortgang en bekijken we in overleg met je hoe we de behandeling het beste kunnen vervolgen.