Module Voedingsmanagement

Een eetstoornis is niet te vergelijken met andere verslavingen, want eten moet je iedere dag. Je kunt het probleem dus niet uit je leven verbannen. Het is daarom belangrijk om te werken aan een goed en regelmatig voedingspatroon. Door de behandeling vermindert je obsessie met het gewicht en de eventuele onvoldoende zorg voor het onder- of overgewicht neemt toe.

Werkwijze

  • Je houdt een eetdagboek bij. Voor anorexia is dat een open dagboek waarin je beschrijft wat en hoeveel je eet, of je gecompenseerd hebt en hoe het stond met je gedachten en gevoelens voor en na. Voor boulimia en de eetbuistoornis geldt een vooraf gegeven dagboek waarin je beschrijft  wanneer je bent afgeweken van de voorgeschreven structuur en hoeveelheden. Het eetdagboek wordt 1 of 2 keer wekelijks besproken in de groep en elke week wordt een plan gemaakt voor de komende week, in SMART termen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).
  • Je wordt gewogen en je gewichtscurve wordt bijhouden: in ieder geval wekelijks bij ondergewicht maar met regelmaat ook bij gezond- en overgewicht. Je gaat leren inschatten wat het gewicht zal zijn en je leert de irrationale denkpatronen ontdekken die daaraan vooraf gingen.
  • Je gaat oefenen met anders eten. Ook leert je om de omgeving daarin te betrekken. Daarnaast leer je meer, of juist minder, te gaan bewegen.
  • Je verwerft inzicht in uitlokkend gedrag en triggers met betrekking tot eetbuien, lijnen of braken. Je leert om de kringloop van gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag te stoppen.
  • Je krijgt informatie over gezonde voeding  en wordt wegwijs in de hoeveelheid informatie hierover.

Duur

Wekelijkse, soms tweewekelijkse groepssessies van 1,5 uur. Er wordt gewerkt met behandelperiodes van 3 maanden met de mogelijkheid van follow- up gedurende langere tijd en terugvalpreventie, ofwel nazorg gedurende 1 jaar. Steeds na 3 maanden wordt de voortgang geëvalueerd. In overleg met jou wordt er een beslissing genomen over het vervolg.