Speciaal onderwijs niet altijd nodig

Kinderen met gedragsproblemen wordt vaak aangeraden naar het speciale onderwijs te gaan. Volgens de Universiteit Leiden is dit misschien wel helemaal niet nodig.

Een onderzoekster volgde kinderen met ADHD, autisme en andere leer- en gedragsproblemen op speciale scholen en reguliere scholen. Daaruit bleek dat kinderen op een normale school, eventueel met extra begeleiding, evenveel vooruit gaan als op speciale scholen. De situatie thuis en de relatie tussen ouders en het kind blijken wel heel belangrijk. Deze hebben veel meer invloed op de gedragsproblemen dan de soort school.

Link naar onderzoek:
http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2014/wat-is-de-beste-leeromgeving-voor-kinderen-met-gedragsproblemen.html