Wat is dat eigenlijk, een gedragsstoornis?

Mensen zijn er in allerlei soorten; gelukkig maar. Iedereen mag zichzelf zijn, maar als je steeds weer problemen krijgt met anderen, heb je misschien een gedragsstoornis.

Machteloosheid en onbegrip kunnen duiden op een gedragsstoornis

Wanneer je steeds vast loopt op school en in het contact met andere mensen, kun je je heel machteloos voelen. Anderen vinden jou altijd maar lastig. Soms begrijp je niet waarom ze boos op je worden. Je bedoelt het misschien wel goed en snapt niet wat het probleem is. Of je snapt het wel, maar het kan je niet schelen. Je denkt: zo ben ik nou eenmaal.

Extreme karaktertrekken die je in de weg zitten

Iedere jongere is wel eens lastig, kwaad, impulsief of onzorgvuldig. Zeker in de pubertijd kunnen ouders daarover meepraten. Slecht luisteren, boos worden, te laat thuis komen, uren op de bank hangen. Dat hoort bij het opgroeien. Maar bij iemand die een gedragsstoornis heeft, zijn deze karaktertrekken vaak heel extreem en duren ze lang. Dat zorgt ervoor dat je omgeving er moeilijk mee kan omgaan, maar ook dat je er zelf veel last van hebt. Je komt in het leven steeds dezelfde moeilijkheden tegen en het lijkt alsof je hier geen greep op hebt.

Gedragsprobleem of gedragsstoornis?

Gedragsproblemen en gedragsstoornissen liggen in elkaars verlengde. Je hebt een gedragsprobleem als je gedrag vertoont dat vooral door je omgeving als storend  wordt ervaren. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn driftbuien en woedeaanvallen, agressief gedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag.

Gedragsstoornissen zijn ernstiger dan gedragsproblemen. Je hebt een gedragsstoornis als je je aanhoudend negatief, opstandig, vijandig of agressief gedraagt. Op zo’n manier dat je dagelijkse functioneren erdoor wordt beperkt. Grensoverschrijdend gedrag komt relatief vaak voor bij gedragsproblemen of gedragsstoornissen. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag wanneer je de wet overtreedt, bijvoorbeeld door iets te stelen uit een winkel, of als je lichamelijk geweld gebruikt tegen anderen.

Heb ik een gedragsstoornis?

Herken je de volgende situaties?

  • Je hebt vaak ruzie met anderen
  • Volwassenen noemen je dwars of opstandig
  • Je vertoont asociaal gedrag: liegen vechten, spijbelen
  • Je bent niet gevoelig voor straf
  • Je bent druk en vaak impulsief
  • Je komt met de politie in aanraking
  • Je ouders en leraren hebben het gevoel je niet meer aan te kunnen

Waar komt een gedragsstoornis vandaan?

Een gedragsstoornis ontstaat bij iedereen op een andere manier. Soms is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Soms is het erfelijk bepaald en soms zijn er omgevingsfactoren in het spel, zoals een moeilijke thuissituatie. Misschien verloor je een van je ouders, voel je je niet veilig thuis of hebben je ouders weinig geld.

Wat voor iemand jij bent, bepaalt hoe je op deze dingen reageert. Als jij een beetje eigenwijs bent, wordt je misschien wel heel dwars. Als je onzeker bent, wordt je misschien wel heel volgzaam. Zo erg dat het een probleem wordt. Een gedragsprobleem ontstaat vaak al op jonge leeftijd.

Behandeling van gedragsproblemen

Gedragstoornissen zijn doorgaans goed te behandelen. Wil je weten wat Apanta voor je kan betekenen? Lees dan meer over ons aanbod van behandelingen.