Zijn er problemen bij jou thuis?

Een veilig thuis is voor iedereen belangrijk. Als daar geen rust is, of als er problemen zijn, heeft dat invloed op je hele leven. Is er bij jou thuis veel ruzie, of praat niemand met elkaar? Dan kan Apanta steun geven, zodat er weer een veilig thuis ontstaat.

Invloed op het hele leven

Als er thuis spanningen zijn, is het voor jou moeilijk om bijvoorbeeld je werk voor school goed te doen. Misschien neem je ook liever geen vrienden mee naar huis. Of heb je het gevoel dat jij voor je ouders moet zorgen, in plaats van andersom. Soms kun je met een van de ouders niet goed overweg. Of hebben je ouders onderling problemen. Misschien heb je een broer of zus die veel aandacht opeist. Ook zijn er nieuw samengestelde gezinnen, waarin sommige gezinsleden niet goed kunnen aarden. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een gezin (tijdelijk) minder goed functioneert.

Hoe Apanta jou kan helpen

Allereerst kun je met iemand van Apanta in gesprek gaan over je thuissituatie. Als het mogelijk is, zetten we gezinstherapie in. We bekijken dan met het hele gezin hoe iedereen op elkaar reageert en proberen te verduidelijken wat er steeds weer gebeurt. Hierbij leren alle gezinsleden hoe ze op een andere manier met elkaar om kunnen gaan. Lees meer over het behandelaanbod van Apanta.