De intake: je hebt de stap gezet

De eerste stap bij apanta is een intake: in dit gesprek ontmoet je je regiebehandelaar (de eindverantwoordelijk behandelaar van jouw traject bij apanta) en jouw uitvoerend behandelaar. Samen bespreken jullie met welke vragen en klachten jij je aan hebt gemeld. We kijken naar je persoonlijke omstandigheden en onderzoeken wat je wel en niet zoekt in behandeling. Om meerdere informatiebronnen te kunnen raadplegen, vinden we het altijd prettig als iemand uit je naaste omgeving (bijv ouders of partner) mee wil komen naar de intake.

Van intake naar bewustwording naar behandelplan

Als het beeld tijdens intake compleet is, proberen we samen met jou steeds duidelijker te formuleren wat het doel is waar je naartoe werkt. Het is niet altijd makkelijk om zelf te begrijpen wat klachten betekenen en wat je vragen voor hulp zijn. Veel van onze cliënten volgen daarom eerst de Bewustwordingsmodule, waarin ze die zoektocht centraal zetten. Het formuleren van je doelen wordt daardoor vaak veel makkelijker.

We bespreken daarna welke vormen van hulp bij je kunnen passen, en wat dit betekent voor de duur en intensiteit van jouw traject bij apanta. Dit leggen we vast in een behandelplan. Jij stelt dit plan samen met jouw behandelcoördinator (de intaker) op. Het is immers belangrijk dat jullie het hier samen over eens zijn. 

Soms is aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig om antwoorden meer helder te krijgen. Dit wordt dan als eerste stap of naast behandeling in gang gezet. 

Start van de behandeling

Wanneer je het met de behandelaar eens bent over het behandelplan start de behandeling. Wij leggen een groot accent op groepsbehandeling, maar ook individueel en samen met je naaste omgeving (bijv je ouders of partner) zijn er tal van mogelijkheden.

Alternatieven

Als na de intakefase blijkt dat Apanta niet de aangewezen instelling voor jouw vragen is, dan bespreken we samen waarom een behandeling bij ons niet passend is en wat de alternatieven zijn. Ook zorgen we voor een zorgvuldige overdracht. Als dat kan, begeleiden we je tot je op een nieuwe plek bent.