Emotion focused Therapy

In Emotion Focused Therapy staan je emoties centraal. Deze therapie gaat ervan uit dat emoties belangrijk zijn omdat ze richting geven aan ons gedrag.

Je natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken, bijvoorbeeld door een trauma of doordat je emoties niet mocht voelen. Met hulp van de therapeut leer je om jouw emoties te herkennen, te gebruiken en er anders mee om te gaan. De therapeut zet daar gericht technieken voor in.