Persoonsgerichte psychotherapie

Bij Persoonsgerichte Psychotherapie richt de therapeut zich niet op een stoornis of klacht, maar op jou als persoon.

Samen onderzoek en jullie wat de stoornis of klacht voor jou betekent. Dat is voor iedereen anders! De therapeut helpt je om jezelf beter te leren kennen. Je leert om je sterke kanten aan te spreken en om te gaan met alle beperkingen. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden en voorkeuren. De therapie is vooral geschikt voor mensen die beseffen dat hun klachten te maken hebben met hoe zij met zichzelf en anderen omgaan.

Inzicht van de cliënt staat centraal

Persoonsgerichte of cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de patiënt (cliënt) in zichzelf centraal staat. De rol van de psychotherapeut is de cliënt te helpen bij het ervaren van emoties en het reflecteren op gevoelens, gedachten en gedrag, zonder een vastgestelde therapeutische richting op te leggen.

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Je voelt je dan bijvoorbeeld somber, gespannen of je hebt het gevoel vast te lopen. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.

De persoon achter de klacht centraal

Persoonsgerichte psychotherapie  is niet uitsluitend klachtgericht. De persoon achter de klacht staat centraal. Elke cliënt is uniek, is het uitgangspunt! De therapeut helpt u om uzelf beter te leren kennen, uw eigen mogelijkheden te benutten en beter om te gaan met beperkingen. Door deze brede persoonsgerichte benadering zullen klachten op den duur verdwijnen. Maar de therapie reikt verder: het doel is persoonlijke ontwikkeling en groei.  Uiteindelijk werkt u aan een hogere kwaliteit van leven in termen van gezondheid, geluk en zingeving.

Hoe werkt het?

De therapeut verkent samen met u uw klachten en problemen. Daarbij kijken we ook naar uw levensloop huidige omstandigheden en toekomstperspectief. We helpen u om uw gevoelens en gedachten, motieven en gedrag  te waarderen en accepteren. Zo wordt u zich bewust van gemaakte keuzes en nieuwe mogelijke keuzes.

Voor wie is persoonsgerichte psychotherapie geschikt ?

Persoonsgerichte therapie kan effectief zijn bij behandeling van zowel bij lichte en eenvoudige problematiek, als complexe stoornissen en bij ernstige trauma’s. De therapie wordt vaak ingezet bij:

  • Stemmings- en angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Posttraumatische klachten
  • Gezins- en relatieproblemen
  • Hechtings- en ontwikkelingsproblematiek

Bewezen effectief

Uit onderzoek blijkt dat persoonsgerichte psychotherapie bewezen effectief is (evidence based).

Informatie NVvP

Op www.nvvp.net vindt u algemene informatie over psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.