Systeemtherapie

Systeemtherapie is ook bekend als gezins- en relatietherapie. Het kenmerk is dat mensen samen in behandeling gaan. Het 'systeem' is het netwerk van iemands meest intieme relaties.

Deze relaties kunnen scheef gegroeid zijn of verstoord door een ingrijpende gebeurtenis van buitenaf. Als één van de leden van het systeem een probleem heeft, heeft het hele systeem daar last van. Omgekeerd kan het systeem behulpzaam zijn als één van de leden een probleem heeft. Versterking van de onderlinge relaties en een gezond reactiepatroon dragen dan bij aan het afnemen van de klachten.

Waarom kiezen voor systeemtherapie?

Vaak hebben iemands klachten te maken met problemen in de persoonlijke levenssfeer. Een individuele behandeling is dan maar beperkt effectief. De cliënt verandert wel, maar de ziekmakende patronen in de leefomgeving blijven dezelfde. Systeemtherapie brengt dit in  beweging en werkt aan een hechte verbinding, waardoor duurzaam herstel van de klachten mogelijk wordt.

Voor wie?

Systeemtherapie wordt ingezet als er destructieve patronen zijn ontstaan, waar de partners of de gezinsleden zelf niet meer uit komen. Mensen die vastlopen in hun relatie, of gezinnen met veel spanningen of weinig geborgenheid, kunnen baat hebben bij systeemtherapie. Kinderen zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor de problemen van hun ouders. Zij kunnen op moeilijkheden reageren met gedragsproblemen.
Wanneer het gezin of de relatie gezond is, maar één van de gezinsleden psychische klachten heeft, heeft dat invloed op het systeem. Een psychische klacht heb je nooit alleen. Systeemtherapie kan de gezinsleden helpen en de behandeling ondersteunen.