Oudergroep adolescent

Voor ouders die een kind in de adolescente fase (16 – 23 jaar) hebben  

Wanneer een kind zich in de adolescente-fase bevindt, zorgt dat binnen een gezin vaak voor een andere dynamiek. Deze oudergroep is bedoeld voor ouders die evenwicht willen bewerkstelligen tussen het verbinden en loslaten van hun kind in de adolescente-fase. Het geven van inzicht in deze belangrijke ontwikkelingsfase en handvaten om de adolescent op een fijne manier te begeleiden naar een zelfstandig bestaan, staan centraal.

Hoe werkt het?

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de 7 ontwikkelingstaken van de adolescent. Er wordt zowel stilgestaan bij de algemene ontwikkeling, als op de kwetsbare ontwikkeling. Zo ontstaat er meer inzicht in waarom de adolescent juist in deze fase zo kwetsbaar is of kan worden. Het doel van de bijeenkomsten is handvaten te bieden om jou (weer) competent te laten voelen in het ouderschap. Het ontvangen van informatie en het uitwisselen van ervaringen met andere ouders, wisselt elkaar af.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • Hechting
  • Separatie
  • Koppigheid/ bereidwilligheid
  • Identiteit
  • Drank- en drugsgebruik

Wat is het effect?

In de training krijg je een goed beeld van de ontwikkelingstaken van een adolescent. Je leert aan te sluiten bij de kwetsbaarheden van je kind in deze belangrijke fase. Het delen van ervaringen met andere ouders werkt heel verhelderend.  

Iets voor jou?

Elke ouder wil zien dat zijn of haar kind tevreden is, zich kan ontwikkelen in zijn zelfstandigheid en op een fijne manier deel kan nemen aan de maatschappij. De oudertraining is geschikt voor ouders die een kind in de adolescenten-fase hebben en hem of haar daarin zo goed mogelijk willen begeleiden.

Lees hier de ervaring van een ouder die deelnam aan de oudergroep adolescent. 

Praktisch

  • 6 à 7 bijeenkomsten
  • groepen van 10 -20 personen
  • begeleiding van twee bekwame trainers

Meer informatie en aanmelden

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze training, kun je dit bespreken met de behandelaar van je kind.