Groepsouder bijeenkomst "7 ontwikkelingstaken van een adolescent".

"Onlangs hebben mijn vrouw en ik deelgenomen aan de ouderbijeenkomst. Naar aanleiding van een hulpvraag van onze zoon zijn wij bij Arpanta terecht gekomen. Deze ouderbijeenkomst bestond uit 7 sessies van 1,5 uur waarin op allerlei aspecten ingegaan wordt waar  een jong volwassene mee te maken krijgt. Enkele thema's die aan de orde zijn geweest waren: hoe werkt het brein van een jong volwassene, drugsgebruik en hoe herken ik de signalen en sexualiteit en gevoelens. Deze sessies worden op een zeer professionele wijze gegeven door twee behandelaren van Apanta. 

De kracht van de sessies zit in de interactie tussen de deelnemers waarvoor door de cursusleiders ook alle ruimte wordt gegeven. Het delen van ervaringen tussen de deelnemers wordt juist erg gestimuleerd en dat hebben wij als zeer plezierig ervaren.    

Juist het feit dat je een keer je verhaal kunt doen en ervaringen kunt delen met andere ouders die met gelijke problemen kampen is zeer plezierig. Vanuit deze praktijk verhalen wordt er door de cursusleiders op een hele plezierige en open wijze de link gelegd naar een stukje theorie zonder dat je maar een moment het gevoel hebt dat het schools en belerend wordt.    

Wij zouden deze cursus voor alle ouders aanbevelen omdat het er echt toe bijdraagt om meer begrip en inzicht te krijgen in de belevingswereld van een jong volwassene. Daarnaast is er de gelegenheid om onbevooroordeeld met andere gelijkgestemde ouders, open over je problemen en gevoelens te kunnen praten hebben wij als zeer prettig ervaren."

 

Bovenstaande ervaring is anoniem gemaakt en met toestemming van de schrijver, geplaatst.