Kortdurende of langdurende hulp?

Bij Apanta krijgen kinderen voor de behandeling van klachten specialistische, langdurende zorg bij Apanta-ggz (GGGZ) of kortdurende zorg bij Apanta-direct (GBGGZ). Voor welke van de twee je kind in aanmerking komt, wordt door Apanta bepaald na het intakegesprek, en hangt af van de ernst van de klachten.

GGGZ of GBGGZ, wat houdt dat in?

Sinds 2014 bestaat de geestelijke gezondheidszorg uit:

  • Generalistische basis-ggz (GBGGZ)
  • Gespecialiseerde ggz (SGGZ)
  • Daarnaast heeft de huisarts meer mogelijkheden om lichte psychische klachten te behandelen.

Apanta biedt al jarenlang generalistische en specialistische zorg aan. Hiervoor hebben we contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat een behandeling altijd vergoed wordt. Gezondheidszorg voor 0 t/m 18-jarigen wordt sinds een aantal jaar via de gemeentes geregeld. Lees meer over vergoedingen.

Apanta-direct: snel en kortdurend

Direct hulp, dichtbij huis voor vrijwel alle (lichte tot matige) psychische problemen. Er zijn korte wachtlijsten waardoor jij met je kind snel terecht kunt op diverse eigen locaties van Apanta, maar ook bij een aantal gezondheidscentra in Veldhoven en omstreken.

Door op tijd in te grijpen voorkomt je dat de psychische klachten erger worden. Of dat het leven van je kind meer ontregeld raakt.

Lees meer over Apanta-direct.

Apanta-ggz: gespecialiseerd, intensief, regionaal

Apanta-ggz is er voor zorg bij complexe psychische en psychiatrische problematiek. Apanta biedt hooggespecialiseerde zorg voor:  

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie

Lees meer over apanta-ggz