Wanneer kan uw kind (niet) in behandeling komen?

Apanta heeft een aantal criteria opgesteld om te kaderen welke cliënten wij het beste kunnen helpen. Er zijn andere instellingen in de regio die hierin gespecialiseerd zijn. Wanneer u uw kind herkent in een van de exclusie criteria, kunt u zich voor advies en overleg wenden tot de huisarts. 

Exclusie criteria Apanta

Wanneer kan uw kind niet in behandeling komen bij ons?

  • Uw kind heeft last van actieve suïcidaliteit (de wens om niet te leven is zo sterk dat uw kind het omzet in plannen en acties). We adviseren u om zich met spoed te melden bij de huisarts voor passende zorg! U kunt ook dag en nacht bellen met de crisislijn: 0900-0113.
  • Wanneer er sprake is van een vechtscheiding
  • Wanneer er sprake is van een leerstoornis
  • Uw kind heeft een IQ lager dan 80
  • Uw kind heeft op dit moment last van psychose of chronische psychotische verschijnselen
  • Uw kind heeft last van een ernstige verslaving die eerst behandeling nodig heeft
  • Onze behandeling is niet voldoende: een crisibehandeling, deeltijdopname of opname is wat nodig is
  • Er loopt op dit moment een strafrechtelijke procedure tegen uw kind
  • Uw kind is familie van een medewerker van Apanta