Behandeling van ADHD bij Apanta

Heeft uw kind ADHD of ADD en wil hij of zij leren effectiever om te gaan met de stoornis? Apanta biedt uw kind daarvoor de juiste plek. We kijken niet alleen naar de problemen, maar juist ook naar de mogelijkheden.

Zorg met aandacht

Apanta staat voor zorg met aandacht. Dat betekent dat u en uw kind bij ons in vertrouwde handen zijn. We bieden persoonlijke zorg op maat, in een veilige omgeving. Zorg die bij de persoonlijke situatie van u en uw kind past.

Persoonsgericht: het gaat om het kind, niet alleen om zijn/haar klacht

Niet iedereen ervaart dezelfde klachten of heeft evenveel last van de klachten in het dagelijks leven. Bij Apanta kijken we naar de persoon en de specifieke situatie. Open, zonder te veroordelen. We brengen in kaart hoe uw kind hier gekomen is en vooral ook, hoe hij of zij hier weer uit kan komen. Wat kan uw kind zelf? En hoe kan het kind gesteund worden door zijn of haar omgeving? Door begeleiding te bieden op maat, leren we uw kind beter met de klachten om te gaan en, uiteindelijk, de levenskracht weer terug te vinden.

Persoonlijke ontmoeting

De therapie die uw kind krijgt, zien wij als een persoonlijke ontmoeting: in een veilige omgeving krijgt hij of zij inzicht in waarom en hoe de klachten (zijn) ontstaan. Samen met de behandelaar kan het kind dan gaan werken aan structurele verandering. Zo worden klachten minder en kan het kind weer vrijer in het leven staan. De ervaring wijst uit dat veel van onze cliënten zich na hun behandeling beter voelen en op veel gebieden beter functioneren dan daarvoor.

Verschillende soorten behandelingen

Samen met het kind zelf onderzoeken we wat er aan de hand is, hoe we hem of haar het beste kunnen helpen en welke vorm van hulp het best past: een individuele behandeling, groepsbehandeling of juist een combinatie met bijvoorbeeld e-health? Zo kunnen wij zo gericht mogelijk helpen. Voor lichte tot milde klachten kan het kind meteen terecht bij Apanta-direct. Bij ernstige klachten biedt Apanta-ggz gespecialiseerde hulp. 

Bekijk verder ons overzicht van behandelvormen en verschillende therapieën die Apanta biedt.