Samenwerken aan autisme in de regio

Autismespectrumstoornissen komen in onze regio veel voor, zo blijkt uit onderzoek. Apanta-ggz biedt gespecialiseerde zorg op dit gebied en werkt daarbij nauw samen met andere partijen.

In het project Autisme-samen hebben wij onze krachten gebundeld met Jeugdpsychiatrie Herlaarhof en het GGzE Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zo proberen we opname van kinderen met een autismespectrumstoornis te voorkomen. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor jongeren die zich aanmelden. In overleg bekijken we welke instelling welk deel van de behandeling het beste kan bieden. Zo kan een kind doorverwezen worden zonder extra wachttijd.